Digitale signaturer

Tilføjer og fjerner digitale signaturer til og fra dit dokument. Du kan også bruge dialogen til at se certifikater.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Digitale Signaturer - Digitale Signaturer.

Vælg Funktioner - Makroer - Digital signatur

Vælg fanebladet Filer - Egenskaber - Generelt, klik på knappen Digitale signaturer

Dobbeltklik signaturfeltet på statuslinjen.


Om digitale signaturer

Liste

Lister de digitale signaturer for det aktuelle dokument.

Ikonen Underskrevet Icon viser en gyldig digital underskrift, ikonen UdråbstegnIcon viser en ugyldig digital underskrift.

Se også Digitale signaturer.

Brug AdES-kompatibel signatur når det er muligt

Foretrækker at oprette XAdES signaturer til ODF og OOXML, PAdES signaturer til PDF.

Vis certifikat

Åbner dialogen Vis certifikat.

Signer dokument

Åbner dialogen Vælg certifikat.

Fjern

Fjerner den markerede signatur fra listen. Fjerner også alle efterfølgende signaturer i tilfælde af PDF.