Indstillinger for XML-filter

Åbner dialogen Indstillinger for XML-filter, hvor du kan oprette, redigere, slette og afprøve filtre til import og eksport af XML-filer.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Indstillinger for XML-filter


Om XML-filtre

Noteikon

Nogle filtre er kun tilgængelige som valgfri komponenter under installeringen af LibreOffice. For at installere et valgfrit filter skal du køre LibreOffice Setup programmet, vælge "Modificer" og så vælge det filter, som du ønsker, på listen af moduler.


Udtrykket XML-filter bliver brugt i det følgende som en betegnelse for den mere eksakte beskrivelse XSLT baseret filter.

Udtryk

Beskrivelse

XML

Extensible Markup Language

XSL

Extensible Stylesheet Language

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation. XSLT filer kaldes også XSLT typografiark.


Noteikon

XHTML-eksportfilteret producerer gyldigt "XHTML 1.0 Strict" output fra Writer, Calc, Draw og Impress-dokumenter.


Filterliste

Vælg et eller flere filtre, og klik så på en af knapperne.

Noteikon

Nogle filtre er kun tilgængelige som valgfri komponenter under installeringen af LibreOffice. For at installere et valgfrit filter skal du køre LibreOffice Setup programmet, vælge "Modificer" og så vælge det filter, som du ønsker, på listen af moduler.


Listerne viser navnet og typen af de installerede filtre.

  1. Klik på et filter for at vælge det.

  2. Skift-klik eller -klik for at markere flere filtre.

  3. Dobbeltklik på et navn at redigere filteret.

Ny

Åbner en dialog med navnet på det nye filter.

Rediger

Åbner en dialog med navnet på den valgte fil.

Afprøv XSLT'er

Åbner en dialog med navnet på den valgte fil.

Slet

Sletter den valgte fil når du har bekræftet i den efterfølgende dialogboks.

Gem som pakke

Viser en Gem som-dialog til at gemme den valgte fil som en XSLT-filterpakke (*.jar).

Åbn pakke

Viser en Åbn-dialog til at åbne et filter fra en XSLT-filterpakke (*.jar).

Hjælp

Viser hjælpesiden til denne dialog

Luk

Lukker dialogen