Hændelser

Tilknytter makroer til programbegivenheder. De tilknyttede makroer afvikles automatisk, hver gang de valgte begivenheder optræder.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Funktioner - Tilpas - Hændelser


Gem i

Vælg først hvor hændelsesbindingen skal gemmes. I det aktuelle dokument eller i LibreOffice.

Noteikon

En makro, der er gemt med et dokument, kan kun blive kørt, når dette dokument er åbnet.


Den store rulleliste lister hændelserne og de tildelte makroer. Når du har valgt placeringen i rullelisten Gem i, skal du vælge en hændelse i den store rulleliste. Derefter skal du klikke på Tildel makro.

Tildel makro

Åbner Makrovælgeren for at tildele en makro til den valgte hændelse.

Fjern makro

Sletter makroopgaven for den valgte begivenhed.