Tastatur

Tildeler eller redigerer genvejstasterne for LibreOffice-kommandoer eller LibreOffice Basic-makroer.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladetFunktioner - Tilpas - Tastatur (der skal være et åbent dokument).


Du kan tildele eller redigere genvejstaster for det aktuelle program eller for alle LibreOffice-programmer.

Noteikon

Undgå at tildele genvejstaster, der for øjeblikket bruges af dit operativsystem.


LibreOffice

Viser genvejstaster, der er fælles i alle LibreOffice programmer.

Viser genvejstaster for det aktuelle LibreOffice-program.

Genvejstaster

Lister genvejstasterne og de tilknyttede kommandoer. For at tildele eller ændre genvejstasten til kommandoen valgt i Funktion, klik på en genvej i denne liste, og klik så på Modificer.

Funktioner

Lister funktionskategorier og LibreOffice funktioner som du kan tildele genvejstaster til.

Kategori

Lister de tilgængelige funktionskategorier. For at tildele genveje til Typografier, åbn kategorien "Typografier".

Funktion

Vælg en funktion, som du vil tildele en genvejstast til, klik en tastekombination i listen Genvejstaster, og klik så på Modificer. Hvis den valgte funktion allerede har en genvejstast, vises det i listen Taster.

Taster

Viser de genvejstaster, der er tildelt til den valgte funktion.

Modificer

Tildeler tastekombinationen, der er valgt i listen Genvejstaster til kommandoen valgt i listen Funktion.

Sletter det markerede element eller elementer uden at kræve bekræftelse.

Indlæs

Erstatter genvejstasttilpasningen med en, der er gemt tidligere.

Gem

Gemmer den aktuelle genvejstasttilpasning, så du kan indlæse den senere.

Nulstil

Nulstiller modificerede værdier tilbage til standardværdierne.