Menuer

Lader dig tilpasse LibreOffice menuer til alle moduler.

Du kan tilføje nye kommandoer, ændre eksisterende kommandoer eller omarrangere menupunkter, Du kan også tilføje kommandoer, der udføres af makroer og anvende alle mulige typografier direkte fra menuen.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Tilpas fanebladet.


Søg

Indtast en streng i tekstfeltet for at begrænse søgningen efter komandoer.

Kategori

Marker kategorien Kommando i rullelisten for at begrænse søgningen på kommandoer eller rul ned gennemlisten. Makroer og typografikommandoer findes nederst på listen.

Funktion

Viser resultaterne af kombinationen af søgestrengen og kategorien for den ønskede funktion.

Beskrivelse

Tekstfeltet indeholder en kort beskrivelse af den markerede kommando.

Omfang

Marker det sted, hvor menuen skal indføjes.Hvis den er knyttet til et LibreOffice-modul, er menuen tilgængelig for alle filer, der er åbnet i dette modul. Hvis den er knyttet til filen, er menuen kun tilgængelig, når filen er åbnet og aktiv.

Destination

Marker menuen, hvor tilpasningen skal ske. Det aktuelle funktionssæt vises i boksen nedenunder.

Tilføj

Klik på Tilføj-knappen for at tilføje en ny menu.

Fjern

Klik på Fjern-knappen for at slette menuen.

Noteikon

Du kan kun slette tilpassede menuer og tilpassede menuelementer.


Højrepil-knappen

Klik på højrepil-knappen for at markere en funktion i den venstre boks og kopiere den til den højre boks. Dette vil tilføje funktionen til den markerede menu.

Venstrepil-knap

Klik på venstrepil-knappen for at fjerne den markerede kommando fra den aktuelle menu.

Pil op- og Pil ned-knapper

Klik på Oppil eller Nedpil til højre for at flytte den markerede kommande opad eller ned på listen over de viste kommandoer.

Tipikon

Du kan trække og slippe den markerede kommando for at flytte den til den position, du vil have.


Indsæt

Modificér

Standarder

Sletter alle tidligere ændringer i denne menu.