Makroer

Lader dig optage eller administrere og redigere makroer.

Optag makro

Optager en ny makro. Kun til rådighed, hvis funktionen makrooptagelse er aktiveret i - LibreOffice - Avancerede.

Udfør makro

Åbner en dialog, hvor du kan starte en makro.

Administrer Makroer

Åbner en undermenu med referencer til dialoger hvor du kan administrere makroer og scripts.

Digital signatur

Tilføjer og fjerner digitale signaturer til og fra dine makroer. Du kan også bruge dialogen til visning af certifikater.

Administrer dialoger

Åbner fanebladet Dialoger i Makroadministration.