Makro

Åbner en dialog til administration af makroer.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Makroer - Administrer makroer - LibreOffice Basic, eller tryk på +F11 (hvis den ikke er tildelt på dit system)


Makronavn

Viser navnet på den valgte makro. For at oprette eller at ændre navnet på en makro, indtast et navn her.

Makro fra / Gem makro i

Opremser de biblioteker og moduler, hvor du kan åbne eller gemme dine makroer. For at gemme en makro sammen med et bestemt dokument, åbn dokumentet og derefter denne dialog.

Udfør / Gem

Kører eller gemmer den aktuelle makro.

Tildel

Åbner dialogen Tilpas, hvor den valgte makro kan tildeles en menukommando, en værktøjslinje eller en hændelse.

Rediger

Starter LibreOffice Basic-editoren og åbner den valgte makro eller dialog til redigering.

Ny / Slet

Opretter en ny makro, eller sletter den valgte makro.

For at oprette en ny makro skal du markere modulet "Standard" i listen Makro fra og så klikke på Ny.

For at slette en makro, vælg den, og klik så på Slet.

Nyt bibliotek

Gemmer den optagede makro i et nyt bibliotek.

Nyt modul

Gemmer den optagede makro i et nyt modul.

Administration

Åbner dialogen Makroadministration, hvor du kan tilføje, redigere eller slette eksisterende makromoduler, dialoger og biblioteker.

Fanebladet Modul/dialog

Lader dig administrere moduler eller dialogbokse.

Modul/dialog

Opremser de eksisterende makroer og dialoger.

Rediger

Åbner den valgte makro eller dialog for redigering.

Luk

Lukker dialogen og gemmer alle ændringer.

Ny

Åbner redigeringsværktøjet og opretter et nyt modul.

Ny

Åbner redigeringsværktøjet og opretter en ny dialog.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer efter bekræftelse.

Fanebladet Biblioteker

Lader dig administrere makrobibliotekerne for det aktuelle program og alle åbne dokumenter.

Placering

Vælg programmet eller dokumentet, der indeholder makrobibliotekerne, som du vil administrere.

Bibliotek

Opremser de eksisterende makrobiblioteker for det aktuelle program og alle åbne dokumenter.

Rediger

Åbner LibreOffice Basic IDE, så du kan modificer det valgte bibliotek.

Luk

Lukker dialogen og gemmer alle ændringer.

Adgangskode

Tildeler eller redigerer adgangskode for det valgte bibliotek.

Ny

Opretter et nyt bibliotek.

Navn

Indtast et navn for det nye bibliotek eller modul.

Importer

Find det LibreOffice Basic bibliotek, som du vil føje til den aktuelle liste, og klik så på Åbn.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer efter bekræftelse.

Scripts

For at åbne dialogen BeanShell Makroer, vælg Funktioner - Makroer - Administrer Makroer - BeanShell. For at åbne dialogen JavaScript, vælg Funktioner - Makroer - Administrer Makroer - JavaScript.

Eksporter

Åbner en dialog til at eksportere det valgte bibliotek enten som en udvidelse eller som et Basic bibliotek.

Makroer

Marker en makro eller et script fra "Mine makroer", "OpenOffice.org-makroer" eller et åbent dokument. For at se de tilgængelige makroer eller scripts skal du dobbeltklikke på et element.

Udfør

For at køre et script skal du vælge et script på listen og derefter klikke på Kør

Opret

Opretter et nyt script. Standard script-redigeringsværktøjet åbnes efter du har indtastet et navn for scriptet.

Indtast et navn for scriptet.

Rediger

Åbner dit operativsystems standard script-editor.

Omdøb

Åbner en dialogboks, hvor du kan ændre navnet på det valgte script

Slet

Anmoder dig om at slette det valgte script.

Dialogen Makro Selector indeholder to rullelister, nemlig rullelisten Bibliotek og rullelisten Makronavn.

Bibliotek

Marker en makro/script fra "Mine makroer", "OpenOffice.org makroer", eller et åbent dokument. For at se indholdet af et bibliotek, dobbeltklik på et element på listen.

Makronavn

Klik på et script og derefter på en kommandoknap.