Placering

Sæt indryknings-, afstands- og justeringsindstillinger for en nummereret eller punktopstillet liste.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Punktopstilling. Åbn fanebladet Placering


Noteikon

Fanen Placering ser anderledes ud i dokumenter, der benytter de nye placerings- og afstandsattributter, som blev introduceret med OpenOffice.org 3.0 (og benyttes i alle versioner af LibreOffice), end dokumenter der benytter de ældre attributter fra før version 3.0. Den nye version af denne fane viser kontrolelementerne "Nummerering efterfulgt af", "Justering af nummerering", Justeret ved" og "Indryk ved". Den ældre version af denne fane, der kan opleves i dokumenter med gamle punktopstillinger, har kontrolelementerne "Indryk", "Nummereringens bredde", "Mindste afstand mellem nummerering og tekst" og "Justering af nummerering".


Niveau

Vælg niveauerne, som du vil ændre.

Nummerering efterfulgt af

Markér elementet som vil efterfølge nummereringen: et tabulatorstop, et mellemrum eller ingen ting.

ved

Hvis du vælger et tabulatorstop til at efterfølge nummereringen, kan du indtaste en ikke-negativ værdi som placering for tabulatorstoppet.

Justering af nummerering

Definer justeringen af nummereringssymboler på listen. Vælg 'Venstre' for at justere nummereringssymbolerne til at starte umiddelbart ved placeringen for 'Juster ved'. Vælg 'Højre' for at justere symbolerne til at slutte umiddelbart før placeringen. Vælg 'Centreret' for at centrere symbolet ved placeringen.

Noteikon

Justering af nummerering påvirker ikke justeringen af afsnittet, kun selve nummereringssymbolerne.


Justeret ved

Indtast den afstand fra venstre sidemargin, som nummereringssymbolet skal justeres til.

Indryk ved

Indtast afstanden fra den venstre sidemargen til begyndelsen af alle linjer i det nummererede afsnit der følger efter første linje.

Indryk

Indtast hvor meget afstand, der skal være mellem venstre sidemargen (eller venstre kant af tekstobjektet) og den venstre kant af nummereringssymbolet. Hvis den aktuelle afsnitstypografi bruger et indryk, bliver værdien, som du indtaster her, lagt til indrykningen.

Relativ

Indrykker det aktuelle niveau i forhold til det forrige niveau i listehierarkiet.

Bredde på nummerering

Indtast den afstand, der skal være mellem venstre kant af nummereringssymbolet og den venstre kant af teksten.

Standard

Nulstiller indrykningen og afstanden til standardværdierne.

Eksempelfelt

Viser et eksempel på den aktuelle markering.