Indstillinger

Sæt formateringsindstillingerne for nummererede eller punktopstillede lister. Hvis du vil, kan du anvende formatering til individuelle niveauer i listehierarkiet.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Punktopstilling. Åbn fanebladet Indstillinger


Format

Vælg det niveau, du vil ændre, og angiv så den formatering, du vil bruge.

Niveau

Vælg de niveauer, som du vil definere formateringsindstillingerne for. Det valgte niveau er fremhævet i forhåndsvisningen.

Nummerering

Vælg en nummeringstypografi for de valgte niveauer.

Markering

Beskrivelse

1, 2, 3, ...

Arabertal

A, B, C, ...

Store bogstaver

a, b, c, ...

Små bogstaver

I, II, III, ...

Romertal (store bogstaver)

i, ii, iii, ...

Romertal (små bogstaver)

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk nummerering med store bogstaver

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk nummerering med små bogstaver

Punkttegn

Føjer et punkttegn til begyndelsen af en linje. Vælg denne indstilling, og klik så på knappen Tegn for at vælge en punkttegntypografi.

Billede

Viser et billede til punkttegnet. Vælg denne indstilling, og klik så på Vælg for at angive den billedfil, som du vil bruge. Billedet bliver indlejret i dokumentet.

Kædet grafik

Viser et billede til punkttegnet. Vælg denne indstilling, og klik så på Vælg for at angive den billedfil, som du vil bruge. Billedet bliver indsat som en kæde til billedfilen.

Ingen

Vedrører ikke en nummeringstypografi.


Tilgængeligheden af de følgende felter afhænger af typografien, som du vælger i feltet Nummerering.

Før

Indtast det tegn eller den tekst, der skal vises foran tallet på listen.

Efter

Skriv et tegn eller den tekst, der skal vises efter tallet på listen. Hvis du vil oprette en nummereret liste som bruger typografien "1.)", skal du skrive ".)" i denne kasse.

Begynd med

Skriv et ny starttal for det aktuelle niveau.

Tegn

Åbner dialogen Specialtegn, hvor du kan vælge et punkttegnsymbol.

Indstillinger for grafik:

Vælg...

Marker grafikken eller find den grafikfil, som du vil bruge som et punkttegn.

Bredde

Indtast en bredde på grafikken.

Højde

Indtast en højde for grafikken

Bevar størrelsesforhold

Bevarer grafikkens størrelsesforhold.

Justering

Vælg justeringsindstillingen for grafikken