Punktopstilling

Tilføjer nummerering eller punkttegn til det aktuelle afsnit, og lader dig redigere formatet af nummereringen eller punkttegnene i punktopstillingen.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Punktopstilling

På værktøjslinjen Formatering, klik på

Ikon

Punkttegn til/fra


Nummerering og nummereringstypografier

Slå punktopstilling fra for individuelle afsnit.

Dialogen Punktopstilling har følgende faneblade:

Punkttegn

Viser de forskellige punkttegnstypografier, som du kan anvende.

Noteikon

Punktopstilling af afsnit understøttes kun i Writer, Impress og Draw.


Nummerering

Viser de forskellige nummereringstypografier, som du kan anvende.

Kontur

Viser de forskellige typografier, som du kan anvende på en hierarkisk liste. LibreOffice understøtter op til ni dispositionsniveauer i et listehierarki.

Grafik

Viser de forskellige grafiske tegn du kan bruge som punkttegn i en punktopstilling.

Placering

Sæt indryknings-, afstands- og justeringsindstillinger for en nummereret eller punktopstillet liste.

Indstillinger

Sæt formateringsindstillingerne for nummererede eller punktopstillede lister. Hvis du vil, kan du anvende formatering til individuelle niveauer i listehierarkiet.