Undtagelser

Angiver de forkortelser eller bogstavskombinationer, som du ikke vil have LibreOffice til automatisk at korrigere.

De undtagelser, som du definerer, afhænger af den aktuelle sprogindstilling. Hvis du ønsker det, kan du ændre sprogindstillingen ved at vælge et andet sprog i feltet Erstatning og undtagelser for sprog.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Funktioner - Autokorrektur - Autokorrekturindstillinger - Udvidelser


Erstatning og undtagelser for sprog:

Vælg sproget som du vil oprette eller redigere erstatningsregler for. LibreOffice leder først efter undtagelser som er defineret for sproget på markørens aktuelle position i dokumentet, derefter søges i de resterende sprog.

Forkortelser (efterfølges ikke af et stort bogstav)

Indtast en forkortelse efterfulgt af et punktum, og klik så på Ny. Dette forhindrer LibreOffice automatisk i at ændre til store bogstav for første bogstav i ordet, som kommer efter punktummet ved slutningen af forkortelsen.

Lister de forkortelser, som ikke automatisk er korrigeret. For at fjerne et element fra listen, marker elementet og klik så på Slet.

Ord, som BEgynder med to STore BOgstaver

Indtast ordet eller forkortelsen, der starter med to store bogstaver, som du ikke vil have LibreOffice til at ændre til ét stort begyndelsesbogstav. For eksempel, indtast PC for at forhindre LibreOffice i at ændre fra PC til Pc.

Lister de ord eller forkortelser der starter med to store bogstaver, som ikke automatisk er korrigeret. Alle ord, som starter med to store bogstaver, er skrevet i feltet. For at fjerne et element fra listen, marker elementet og klik så på Slet.

Ny

Tilføjer det aktuelle element til listen med undtagelser.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer uden at kræve bekræftelse.

Inkluder automatisk

Tilføjer automatisk forkortelser eller ord, som starter med to store bogstaver, til den tilsvarende liste af undtagelser. Denne funktionalitet virker kun, hvis indstillingen REt andet BOgstav i ORd til lille eller indstillingen første bogstav i hver sætning er stort bogstav er valgt i kolonnen [S] fanebladet Indstillinger for denne dialog.

Dialogknapper

Nulstil

Nulstiller ændrede værdier tilbage til fanebladetss forrige værdier.

Annuller

Lukker dialogen og ignorerer alle ændringer.

Ok

Gemmer alle ændringer og lukker dialogen.