Erstat

Redigerer erstatningstabellen til automatisk korrigering eller erstatning af ord eller forkortelser i dit dokument.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Funktioner - Autokorrektur - Autokorrekturindstillinger - Erstat.


Erstatning og undtagelser for sprog:

Vælg sproget som du vil oprette eller redigere erstatningsregler for. LibreOffice leder først efter undtagelser som er defineret for sproget på markørens aktuelle position i dokumentet, derefter søges i de resterende sprog.

Erstatningstabel

Lister elementerne for automatisk erstatning af ord, forkortelser eller orddele under skrivning. For at tilføje et element skal du indtaste tekst i boksene Erstat og "med:", og så klikke på Ny(t). For at redigere et element skal du vælge det, redigere teksten i feltet "med:", og så klikke på Erstat. For at slette et element skal du vælge det, og så klikke på Slet.

Du kan bruge Autokorrektur til at anvende et bestemt tegnformat til et ord eller forkortelse. Marker den formaterede tekst i dit dokument, åbn denne dialog, ryd Kun tekst boks, og indtast så den tekst, som du vil erstatte i feltet Erstat.

Erstat

Indtast ordet, forkortelsen eller orddelen, du vil erstatte mens du skriver. Jokertegnsekvensen .* i slutningen af ordet resulterer i erstatning også af ordet før vilkårlige suffikser. Jokertegnsekvensen .* før ordet resulterer i erstatning også efter vilkårlige præfikser. Eksempler: Mønstret "i18.*" med erstatningsteksten "internationalisering" finder og erstatter "i18ner" med "internationaliseringer". Mønstret ".*..." med erstatningsteksten "…" finder og erstatter de tre punktummer i "ord..." med de typografisk korrekte Unicode udeladelsesprikker ("ord…").

Tipikon

Hvis du vil udskifte orddele eller tegn i ord, kan du bruge start- og slut-jokertegnsekvenser i det samme mønster. For eksempel kan det være hurtigere at indtaste tidsværdier ved hjælp af kun de numeriske taster, og dobbelte decimalseparatorer som koloner på følgende måde: Definer mønstret ".*...*" or ".*,,.*" (dobbelt prikker eller kommaer inden i ord) og erstatningsteksten ":", så vil indtastning af "10..30" eller "10,,30" automatisk resultere i "10:30".


med:

Indtast erstatningsteksten, grafik, ramme, eller OLE-objekter som du vil erstatte teksten i Erstat. Hvis du har markeret tekst, grafik, en ramme eller et OLE-objekt i dit dokument, er de relevante information allerede indtastet her.

Kun tekst

Gemmer elementet i feltet "med:" uden formatering. Når erstatningen er foretaget, bruger teksten samme format som dokumentets tekst.

Ny

Tilføjer eller erstatter et element i erstatningstabellen.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer uden at kræve bekræftelse.

Dialogknapper

Nulstil

Nulstiller ændrede værdier tilbage til fanebladetss forrige værdier.

Annuller

Lukker dialogen og ignorerer alle ændringer.

Ok

Gemmer alle ændringer og lukker dialogen.