Indstillinger

Vælg indstillingerne for automatiske fejlrettelser under skrivning, og klik så på OK.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanen Funktioner - Autokorrektur - Autokorrekturindstillinger... - Indstillinger


Anvend erstatningstabel

Hvis du indtaster en bogstavkombination, som svarer til en genvej i erstatningstabellen, erstattes kombinationen med erstatningsteksten.

REt andet BOgstav i ORd til lille

Hvis du indtaster to store bogstaver i begyndelsen af et "ORd", bliver det andet store bogstav automatisk erstattet med et lille bogstav.

Første bogstav i sætninger med stort

Starter med stort bogstav efter hvert punktum.

Automatisk *fed*, /kursiv/, -gennemstreget- og _understreget_

Tilknytter automatisk formatering fed, kursiv, gennemstregning og understregning til tekst omkranset af henholdsvis asterisk (*), skråstreger (/), bindestreger (-) og understregning (_). Disse tegn forsvinder når formateringen tilknyttes.

Noteikon

Denne funktionalitet virker ikke, hvis formateringstegnene * / - _ er indtastet med en Input Method Editor.


URL-genkendelse

Opretter automatisk et hyperlink, når du taster en URL.

Erstat tankestreger

Erstatter en eller to bindestreger med en en tankestreg (se den følgende tabel).

Tekst vil blive erstattet, efter at du har indtastet et efterfølgende blanktegn (mellemrum, tabulator eller retur). I den følgende tabel repræsenterer A og B tekst, der består af bogstaverne A til z eller cifrene 0 til 9.

Tekst, som du indtaster:

Resultat:

A - B (A,mellemrum,minus,mellemrum,B)

A – B (A, mellemrum, kort tankestreg, mellemrum, B)

A -- B (A,mellemrum,minus,minus,mellemrum,B)

A – B (A, mellemrum, kort tankestreg, mellemrum, B)

A--B (A,minus,minus,B)

A—B (A, lang tankestreg, B)
(se note under tabellen)

A-B (A,minus,B)

A-B (uændret)

A -B (A,mellemrum,minus,B)

A -B (uændret)

A --B (A,mellemrum,minus,minus,B)

A –B (A, mellemrum, kort tankestreg, B)


Noteikon

Hvis bindestregen er mellem to tal, eller hvis teksten har den ungarske eller finske sprogattribut, bliver to bindestreger i sekvensen A--B erstattet af en tankestreg i stedet for en lang tankestreg.


.

Ignorer dobbelte mellemrum

Erstatter to eller flere efterfølgende mellemrum med et enkelt mellemrum.

Dialogknapper

Nulstil

Nulstiller ændrede værdier tilbage til fanebladetss forrige værdier.

Annuller

Lukker dialogen og ignorerer alle ændringer.

Ok

Gemmer alle ændringer og lukker dialogen.