Fordeling

Fordeler tre eller flere valgte objekter ligeligt over den vandrette akse eller den lodrette akse. Du kan også ligeligt fordele afstanden mellem objekter.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Modificer - Fordeling (LibreOffice Draw)

Åbn genvejsmenu - vælg Fordeling (LibreOffice Impress)


Objekter er fordelt med hensyn til de yderste objekter i markeringen.

Vandret

Angiver den vandrette fordeling for de valgte objekter.

Ingen

Fordeler ikke objekterne vandret.

Venstre

Fordeler de valgte objekter, så venstre kanter på objekterne har samme afstand til hinanden.

Centreret

Fordeler de valgte objekter, så der er lige stor afstand mellem objekternes vandrette centre.

Afstand

Fordeler de valgte objekter vandret, så der er lige stor afstand mellem objekterne.

Højre

Fordeler de valgte objekter, så de højre kanter på objekterne har samme afstand til hinanden.

Lodret

Angiver den lodrette fordeling til de valgte objekter.

Ingen

Fordeler ikke objekterne lodret.

Top

Fordeler de valgte objekter, så øverste kant på objekterne har samme afstand til hinanden.

Centreret

Fordeler de valgte objekter, så det lodrette center har lige stor afstand mellem objekterne.

Afstand

Fordeler de valgte objekter lodret, så der er lige stor afstand mellem objekterne.

Bund

Fordeler de valgte objekter, så bundens kanter på objekterne har samme afstand til hinanden.