Fontwork Dialog (forrige version)

Ændrer Fontwork-effekter i det valgte tegneobjekt, der er lavet med den tidligere Fontwork-dialog

Noteikon

Denne Fontwork dialog er kun tilgængelig for Fontwork i gamle Writer-tekstdokumenter, som blev oprettet før OpenOffice.org 2.0. Du skal først tilføje en menukommando eller et ikon i Funktioner - Tilpasfor at åbne denne dialog.


Du kan ændre udformningen af tekstens grundlinje til halvcirkel, bue, cirkel og frihåndslinje.

Justeringsikoner

Øverste række indeholder følgende grundlinjeformer: Øvre halvcirkel, Nedre halvcirkel, Venstre halvcirkel og Højre halvcirkel.

Midterste række indeholder følgende grundlinjeformer: Buet opad, Buet nedad, Venstre bue og Højre bue.

Nederste række indeholder følgende grundlinjeformer: Åben cirkel, Cirkulær, Cirkulær II, og Åben cirkel lodret. For de bedste resultater skal tegneobjektet indeholde mere end to linjer tekst.

Fjerner grundlinjeformatering.

Ikon

Deaktiver

Bruger øverste eller nederste kant af det valgte objekt som tekstens grundlinje.

Ikon

Roter

Bruger øverste eller nederste kant af det valgte objekt som tekstens grundlinje og bevarer originalens lodrette justering af de enkelte tegn.

Ikon

Opretstående

Hælder tegnene i tekstobjektet vandret.

Ikon

Hæld vandret

Hælder tegnene i tekstobjektet lodret.

Ikon

Hæld lodret

Vender tekstforløbsretning om, og vender teksten vandret eller lodret. For at bruge denne kommando skal du først anvende en anden grundlinje til teksten.

Ikon

Papirretning

Justerer teksten til venstre på tekstens grundlinje.

Ikon

Venstrejusteret

Centrerer teksten på tekstens grundlinje.

Ikon

Centreret

Justerer teksten til venstre på tekstens grundlinje.

Ikon

Højrejusteret

Justerer teksten til venstre på tekstens grundlinje.

Ikon

Automatisk tekststørrelse

Indtast den plads, der skal være mellem tekstens grundlinje og basen af de enkelte tegn.

Ikon

Afstand

Indtast hvor meget plads, der skal være mellem begyndelsen af tekstens grundlinje og begyndelsen af teksten.

Ikon

Indryk

Viser eller skjuler tekstens grundlinje eller kanterne af det valgte objekt.

Ikon

Kontur

Viser eller skjuler kanterne af de enkelte tegn i teksten.

Ikon

Tekstkontur

Fjerner skyggeeffekter som du anvendte til teksten.

Ikon

Ingen skygge

Tilføjer en skygge til teksten i det markerede objekt. Klik på denne knap, og indtast så dimensionerne af skyggen i feltet Afstand X og Afstand Y.

Ikon

Lodret

Tilføjer en hældningsskygge til teksten i det markerede objekt. Klik på denne knap, og indtast så dimensionerne af skyggen i feltet Afstand X og Afstand Y.

Ikon

Hældning

Vandret afstand

Indtast den vandrette afstand mellem tekstens tegn og kanten af skyggen.

Ikon

X afstand

Lodret Afstand

Indtast den lodrette afstand mellem tekstens tegn og kanten af skyggen.

Ikon

Y afstand

Skyggefarve

Vælg farve til tekstskygge.