Forankring

Definerer forankringsindstillingerne for det valgte objekt.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Forankring

Åbn værktøjslinjen Formulardesign og klik

Ikon

Skift forankring


Giver dig mulighed for at skifte mellem forankringsindstillinger.

Til siden

Forankrer det valgte element til den nuværende side.