Placer bagest

Flytter det valgte objekt til bunden af stablingsrækkefølgen, så det er bag de andre objekter.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Arranger - Placer bagest (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Vælg Modificer - Arranger - Placer bagest (LibreOffice Draw)

Skift++minustegn (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Åbn genvejsmenu - vælg Arranger - Placer bagest (LibreOffice Impress)

Ikon

Placer bagest


Lag