Gennemsigtighed

Sætter indstillingerne for gennemsigtighed for den udfyldning, du anvender til det valgte objekt.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanen Formater - Flade - Gennemsigtighed (tegningsdokumenter)

Vælg Formater - Område - Gennemsigtighed-fanebladet (præsentationsdokumenter)

Vælg Formater - Diagramvæg - Gennemsigtighed-fanebladet (diagramobjekter)

Vælg Formater - Diagramområde - Gennemsigtighed-fanebladet (diagramobjekter)

Vælg Formater - Diagramgulv - Gennemsigtighed-fanebladet (diagramobjekter)

Vælg Formater - Titel - Alle titler - Gennemsigtighed-fanebladet (diagramobjekter)

Vælg Formater - Titel - Hovedtitel - Gennemsigtighed-fanebladet (diagramobjekter)

Vælg fanebladet Formater - Titel - Undertitel - Gennemsigtighed (diagramobjekter)

Vælg fanebladet Formater - Titel - X-akse-titel - Gennemsigtighed (diagramobjekter)

Vælg fanebladet Formater - Titel - Y-akse-titel - Gennemsigtighed (diagramobjekter)

Vælg fanebladet Formater - Titel - Z-akse-titel - Gennemsigtighed (diagramobjekter)

Vælg fanebladet Formater - Objektegenskaber - Datapunkt - Gennemsigtighed (diagramobjekter)

Vælg fanebladet Formater - Objektegenskaber - Dataserie - Gennemsigtighed (diagramobjekter)


Gennemsigtighedstilstand

Vælg hvilken gennemsigtighedstype du vil anvende.

Ingen gennemsigtighed

Slår farvegennemsigtighed fra. Dette er standardindstillingen.

Gennemsigtighed

Slår gennemsigtighed til. Vælg denne indstilling, og indtast derefter et tal i boksen, hvor 0 % er helt ugennemsigtig og 100 % er helt gennemsigtig.

Rulleknap for gennemsigtighed

Justerer gennemsigtigheden af den nuværende fyldfarve. Indtast et tal mellem 0 % (helt ugennemsigtig) og 100 % (helt gennemsigtig).

Farveovergang

Anvender en gennemsigtighedsfarveovergang på den nuværende fyldfarve. Vælg denne indstilling, og indstil derefter farveovergangsegenskaberne.

Type

Vælg den type af gennemsigtighedsfarveovergang du vil anvende.

Center X

Indtast den vandrette forskydning af farveovergangen.

Center Y

Indtast den lodrette forskydning af farveovergangen.

Vinkel

Indtast en rotationsvinkel for farveovergangen.

Kant

Angiv hvor meget du vil justere det gennemsigtige område af farveovergangen. Standardværdien er 0 %.

Startværdi

Indtast en gennemsigtighedsværdi for begyndelsespunktet af farveovergangen, hvor 0 % er helt ugennemsigtig og 100 % er helt gennemsigtig.

Slutværdi

Indtast en gennemsigtighedsværdi for slutpunktet af farveovergangen, hvor 0 % er helt ugennemsigtig og 100 % er helt gennemsigtig.

Forhåndsvisning

Brug forhåndsvisningen til at vise dine ændringer før du anvender gennemsigtighedseffekt på farveudfyldningen af det valgte objekt.