Bitmap

Vælg en bitmap du vil bruge som et udfyldningsmønster, eller opret dit eget billedpunktsmønster. Du kan også importere bitmaps, og gemme eller indlæse bitmaplister.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Flade - Bitmap


Mønsterredigering

Brug denne redigering til at oprette et simpelt, to-farvet bitmapmønster på 8x8 billedpunkter.

Gitter

For at aktivere dette editor, vælg bitmappen Tom i bitmaplisten.

Importer

Find bitmapbilledet, som du vil importere, og klik så på Åbn. Bitmapbilledet tilføjes i slutningen af listen over tilgængelige Bitmaps.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer efter bekræftelse.

Eksempelfelt

Viser et eksempel på den aktuelle markering.