Skravering

Definer egenskaberne for et skraveringsmønster eller gem og indlæs skraveringslister.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Flade - Skraveringer


Egenskaber

Definer eller modificer et skraveringsmønster.

Afstand

Indtast den afstand, som du vil have mellem skraveringslinjerne.

Vinkel

Indtast rotationsvinklen for skraveringslinjerne eller klik en placering i vinkelgitteret.

Stregtype

Vælg den type skraveringslinjer, som du vil bruge.

Stregfarve

Vælg farven på skraveringslinjerne.

Skraveringsliste

Lister alle tilgængelige mønstre. Du kan også ændre eller oprette dine egne mønstre.

Tilføj

Tilføjer et brugerdefineret skraveringsmønster til den aktuelle liste. Angiv egenskaberne for dit skraveringsmønster og klik så på denne knap.

Modificer

Anvender de aktuelle skraveringsegenskaber på det valgte skraveringsmønster. Hvis du vil, kan du gemme mønsteret under et andet navn.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer efter bekræftelse.

Eksempelfelt

Viser et eksempel på den aktuelle markering.