Farveovergange

Definer egenskaberne for en farveovergang, eller gem og indlæs farveovergangslister.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Flade - Farveovergange


Type

Vælg den farveovergang, du vil anvende.

Center X

Indtast den vandrette forskydning af farveovergangen, hvor 0 % svarer til den aktuelle vandrette placering for farveovergangens slutpunktsfarve. Slutpunktsfarven er farven, som er valgt i feltet Til.

Center Y

Indtast den lodrette forskydning af farvegradueringen, hvor 0% svarer til den aktuelle lodrette placering af farveovergangens slutpunktsfarve. Slutpunktsfarven er farven, som er valgt i feltet Til.

Vinkel

Indtast en rotationsvinkel til den valgte farveovergang.

Kant

Indtast hvor meget du vil ændre størrelsen af området for slutpunktsfarven på farveovergangen. Slutpunktsfarven er farven, som er valgt i feltet Til.

Fra

Vælg en farve for farveovergangens begyndelsesespunkt.

Indtast styrken til farven i feltet Fra, hvor 0% svarer til sort, og 100% til den valgte farve.

Til

Vælg en farve for farveovergangens slutpunkt.

Indtast styrken til farven i feltet Til, hvor 0% svarer til sort, og 100% til den valgte farve.

Tilføj

Tilføjer en brugerdefineret farveovergang til den aktuelle liste. Angiv egenskaberne for din farveovergang, og klik så på denne knap.

Modificer

Anvender de aktuelle farveovergangsegenskaber til den valgte farveovergang. Hvis du vil, kan du gemme farveovergangen under et andet navn.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer efter bekræftelse.

Eksempelfelt

Viser et eksempel på den aktuelle markering.