Flade

Definer udfyldningsindstillingerne for det valgte tegningsobjekt.

Du kan tilføje tilpassede farver, farveovergange, tofarvede mønstre og bitmapmønstre til standardlisten til senere brug.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Flade - Flade

Vælg Vis - Typografier og formatering - åbn kontekstmenu og vælg Modificer/Ny - Flade (præsentationsdokumenter)

Vælg Formater - Titel - Område-fanebladet (diagramdokumenter)

Vælg Formater - Forklaring - Område-fanebladet (diagramdokumenter)

Vælg Formater - Diagramvæg - Område-fanebladet (diagramdokumenter)

Vælg Formater - Diagramgulv - Område fanebladet (diagramdokumenter)

Vælg Formater - Diagramområde - Område-fanebladet (diagramdokumenter)

Vælg fanebladet Dias - Egenskaber - Baggrund (i LibreOffice Impress)

Vælg fanebladet Side - Egenskaber - Baggrund (i LibreOffice Draw)


Ingen

Udfyld ikke det valgte objekt.

Farve

Fylder objektet med en farve valgt på denne side.

Farveovergang

Fylder objektet med en farveovergang valgt på denne side.

Bitmap

Fylder objektet med et bitmapmønster valgt på denne side. For at tilføje et bitmap til listen, åbn denne dialog, og klik fanebladet Bitmaps , og klik så på Tilføj / Importer.

Mønster

Fylder objektet med et simpelt tofarvet mønster valgt på denne side.

Skravering

Fylder objektet med et skraveringsmønster valgt på denne side. For at anvende en baggrundsfarve til skraveringsmønstret, vælg Baggrundsfarve-feltet og vælg en farve i listen.

Tipikon

Du kan hurtigt vælge udfyldningsindstillinger fra rullelisten i værktøjslinjen Tegneobjektegenskaber toolbar.


Ikon

Fladestil/-fyld

Vælg typen af udfyldning som du vil anvende på det valgte tegningsobjekt.