Piletyper

Redigér eller opret piletyper.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Linje - Piletypografier fanebladet


Administrér piletyper

Lader dig organisere den aktuelle liste med piletyper.

Titel

Viser navnet på den valgte piletype.

Piletype

Vælg et foruddefineret piletypesymbol fra rullelisten.

Tilføj

For at oprette en brugerdefineret piletype skal du vælge et tegneobjekt i dokumentet og så klikke her.

Modificer

Ændrer navnet på den valgte piletype.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer efter bekræftelse.

Indlæs piletyper

Importerer en liste af piletyper.

Gem piletyper

Gemmer den nuværende liste af piletyper, så du kan indlæse den senere.

Eksempelfelt

Viser et eksempel på den aktuelle markering.