Understreg

Understreger eller fjerner understregning af den markerede tekst.

Hvis markøren ikke er i et ord, vil nyindtastet tekst blive understreget.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenuen - vælg Typografi - Understreg

Ikon

Understreg