Side

Giver dig mulighed for at definere sidelayout, nummerering og papirformater for enkelt- og flersidede dokumenter.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Side - Side

Vælg fanebladet Dias - Egenskaber - Side(i LibreOffice Impress)

Vælg fanebladet Side -Egenskaber - Side (i LibreOffice Draw)

Vælg Vis - Typografier og formatering - åbn en genvejsmenu for et element og vælg Modificer/Ny - Side


Sideformat tabulatorside

Markere det maksimale udskrivningsområde på en side

Papirformat

Vælg fra en liste med foruddefinerede papirstørrelser eller anvend et brugerdefineret papirformat.

Format

Vælg en foruddefineret papirstørrelse eller opret et brugerdefineret format ved at indtaste dimensionerne på papiret i boksene Højde og Bredde.

Bredde

Viser bredden af det valgte papirformat. For at oprette et brugerdefineret format, skal du indtaste en bredde her.

Højde

Viser højden af det valgte papirformat. For at oprette et brugerdefineret format, skal du indtaste en højde her.

Stående

Viser og udskriver det aktuelle dokument med papiret vendt lodret.

Liggende

Viser og udskriver det aktuelle dokument med papiret vendt vandret.

Tekstretning

Vælg tekstretningen, som du vil bruge i dit dokument. Tekstretningen "højre mod venstre (lodret)" roterer alle layoutindstillinger til højre med 90 grader, undtagen sidehovedet og sidefoden.

Papirbakke

Marker papirkilden for din printer. Hvis du ønsker det, kan du tildele forskellige papirbakker til forskellige sidetypografier. Tildel for eksempel en anden bakke til typografien Første side og læg dit fortrykte brevpapir i denne bakke.

Eksempelfelt

Viser et eksempel på den aktuelle markering.

Margener

Angiv den plads, der skal være mellem kanterne af siden og dokumentteksten.

Venstre / Indre

Indtast den plads, der skal være mellem venstre kant af siden og dokumentteksten. Hvis du bruger sidelayoutet Spejlvendt, indtast den plads, der skal være mellem den indre tekstmargen og den indre kant på siden.

Højre/Ydre

Indtast den plads, der skal være mellem højre sidekant og dokumentets tekst. Hvis du bruger sidelayoutet Spejlvendt, indtast den plads, der skal være mellem ydre tekstmargen og den ydre kant på siden.

Top

Indtast hvor meget plads, der skal være mellem den øverste kant af siden og dokumentteksten.

Bund

Indtast hvor meget plads, der skal være mellem den nederste kant af siden og dokumentteksten.

Layoutindstillinger

Format

Marker det sidenummereringsformat, som du vil bruge til den aktuelle sidetypografi.

Ændring af måleenheder