Administration

Sæt indstillingerne for den valgte typografi.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Side - Administration

Vælg Vis - Typografier og formatering, åbn en genvejsmenu for et element og vælg Modificer/Ny - Administration


Navn

Viser navnet på den valgte typografi. Hvis du opretter eller ændrer en brugerdefineret typografi, skal du indtaste et navn på typografien. Du kan ikke ændre navnet på en foruddefineret typografi.

Næste typografi

Vælg en eksisterende typografi, som du ønsker, der skal følge den aktuelle typografi i dit dokument. For afsnitstypografier anvendes den næste typografi på afsnittet, som bliver oprettet når du trykker Enter. For sidetypografier anvendes den næste typografi, når en ny side bliver oprettet.

Sammenkædet med

Vælg en eksisterende typografi, som du vil basere den nye typografi på, eller vælg ingen for at definere din egen typografi.

Kategori

Viser kategorien til den aktuelle typografi. Hvis du opretter eller modificerer en ny typografi, marker 'Brugerdefinerede/Tilpassede Typografi' fra listen.

Noteikon

Du kan ikke ændre kategorien til en foruddefineret typografi.


Indeholder

Beskriver den relevante formatering, der er brugt i den aktuelle typografi.

Tildel genvejstast

Åbner fanebladet Funktioner - Tilpas - Tastatur hvor du kan tildele en genvejstast til den aktuelle typografi.