Justering

Vælger justeringen af afsnittet i forhold til margenerne på siden.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Afsnit - Justering

Vælg Vis - Typografier og formatering, åbn en genvejsmenu for et element og vælg Modificer/Ny - Justering


Justering

Vælg justeringsindstillingerne for det aktuelle afsnit.

Venstre

Justerer afsnittet til venstre sidemargen. Hvis understøttelse af asiatiske sprog er aktiveret, hedder denne indstilling Venstre/Top.

Ikon på formateringslinjen:

Ikon

Venstrejusteret

Højre

Justerer afsnittet til højre sidemargen. Hvis understøttelse af asiatiske sprog er aktiveret, hedder denne indstilling Højre/Bund.

Ikon på formateringslinjen:

Ikon

Højrejusteret

Centreret

Centrerer indholdet af afsnittet på siden.

Ikon på formateringslinjen:

Ikon

Lige margener

Justerer afsnittet til både venstre og højre sidemargener.

Ikon på formateringslinjen:

Ikon

Lige margener

Egenskaber

Tekstretning

Angiver tekstretningen for et afsnit som bruger Complex Text Layout (CTL). Denne mulighed er kun tilgængelig hvis Complex Text Layout (CTL) understøttelse er aktiveret.

Eksempelfelt

Viser et eksempel på den aktuelle markering.