Tabulatorer

Definer placeringen af et tabulatorstop i et afsnit.

Hvis du vil, kan du også bruge linealen til at definere tabulatorplaceringerne.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Afsnit - Tabulatorer

Vælg Vis - Typografier og formatering, åbn en genvejsmenu for et element og vælg Modificer/Ny - Tabulatorer

Dobbeltklik på linealen


Placering

Marker et tabulatortype, indtast en ny måling, og klik så på Ny. Hvis du vil, kan du også angive måleenhederne til brug for fanebladet (cm til Centimeter, eller " til tommer). Eksisterende tabulatorer til venstre for den første tabulatoren, som du indstiller, er fjernet.

Type

Vælg typen af tabulatorstop som du vil ændre.

Venstre

Navnet på dette tabulatorstop er Venstre/Top, hvis understøttelse af asiatiske sprog er aktiveret.

Justerer venstre kant af teksten til tabulatorstoppet og udvider teksten til højre.

Højre

Navnet på dette tabulatorstop er Højre/Bund, hvis understøttelse af asiatiske sprog er aktiveret.

justerer den højre kant af teksten til tabulatorstoppet og udvider teksten til venstre for tabulatorstoppet.

Centreret

justerer midten af teksten til tabulatorstoppet.

Decimal

Justerer decimaltegnet i et tal, til midten af tabulatorstoppet og tekst til venstre for tabulatorstoppet.

Tegn

Indtast det tegn, du ønsker decimaltabulatoren skal bruge som decimalskilletegn.

Fyldtegn

Angiver tegnene der skal foranstilles til venstre for tabulatorstoppet.

Ingen

Indsætter ingen fyldtegn, eller fjerner eksisterende fyldtegn til venstre for tabulatorstoppet.

.......

Fylder det tomme mellemrum til venstre for tabulatorstoppet med prikker.

------

Fylder den tomme mellemrum til venstre for tabulatorstoppet med streger.

______

Tegner en linje til at udfylde tomrummet til venstre for tabulatorstoppet.

Tegn

Giver dig mulighed for at angive et tegn til at udfylde tomrummet til venstre for tabulatorstoppet.

Ny

Tilføjer tabulatorstoppet som du angav til det aktuelle afsnit.

Slet alle

Fjerner alle tabulatorstop, som du angav under Placering. Sætter Venstre tabulatorstop med jævnt interval som standard tabulatorstop.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer uden at kræve bekræftelse.