Afsnit

Ændrer formatet som for eksempel indrykning og justering for det aktuelle afsnit. For at ændre skrifttypen for det aktuelle afsnit skal du markere hele afsnittet, vælge Formater - Tegn og så klikke på fanebladet Skrifttype.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Afsnit

På værktøjslinjen Tekstformatering (med markør i objekt), klik på

Ikon

Afsnit


Indrykning og afstand

Sætter afsnittets indstillinger for indrykning og afstand.

Justering

Vælger justeringen af afsnittet i forhold til margenerne på siden.

Tabulatorer

Definer placeringen af et tabulatorstop i et afsnit.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.