Asiatisk typografi

Definer typografiske indstillinger for celler eller afsnit i asiatiske sprogfiler. For at aktivere understøttelse af asiatiske sprog skal du vælge Sprogindstillinger - Sprog i dialogfeltet Indstillinger, og så markere feltet Aktiveret i området Understøttelse af asiatiske sprog. Indstillingerne for asiatisk typografi ignoreres i HTML-dokumenter.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Afsnit - Asiatisk typografi (ikke i HTML)

Vælg Vis - Typografier og formatering, åbn en genvejsmenu for et element og vælg Modificer/Ny - Asiatisk typografi


Linjeskift

Definerer indstillingerne for linjeskift i dokumenter på asiatiske sprog.

Anvend liste af forbudte tegn i begyndelsen og slutningen af en linje

Forhindrer tegnene i listen i at starte eller afslutte en linje. Tegnene flyttes til enten den forrige eller den næste linje. For at redigere listen over tegn med begrænsninger, vælg - Sprogindstillinger - Asiatisk layout.

Tillad hængende tegnsætning

Forhindrer linjeskift ved komma og punktum. I stedet vil disse tegn blive føjet til slutningen af linjen, eventuelt i sidemargenen.

Brug afstand mellem asiatisk og ikke-asiatisk tekst

Indsætter et mellemrum mellem ideogrammer og alphabetisk tekst.