Tal / Format

Angiv formateringsegenskaberne for de markerede celler.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenu til et kolonnehoved i en åben databasetabel - vælg fanebladet Kolonne Formater - Format

Vælg fanebladet Formater - Akse - Y-akse - Tal (Chart-dokumenter)

Også som dialogen Talformat til tabeller og felter i tekstdokumenter: Vælg Formater - Talformat, eller vælg fanebladet Indsæt - Felt - Flere felter - Variable og vælg "Flere formater" i listen Formater.


Kategori

Vælg en kategori fra listen og vælg derefter en format typografi i Format boksen.

Format

Vælg hvorledes du ønsker indholdet af de(n) valgte celle(r) skal vises Værdien af den valgte mulighed vises i Formatkode boksen.

Rulleliste med valutakategorier

Vælg en valuta, og rul derefter til toppen af Format-listen for at vise formateringsmulighederne for valutaen.

Noteikon

Formatkoden til valutaer bruger formen [$xxx-nnn], hvor xxx er valutasymbolet og nnn landekode. Specielle banksymboler, såsom EUR (for Euro), kræver ikke landekoden. Valutaformatet afhænger ikke af det sprog, som du vælger i feltet Sprog.


Sprog

Angiver et sprogvalg for de markerede.Er sprogvalg sæt til Automatisk, vil LibreOffice automatisk benytte talformaterne hørende til standardsproget. Vælg et hvilket som helst sprog for at låse indstillingerne af de markerede .

Sprogindstillingen sikrer at dato- og valutaformater bevares, selv når dokumentet bliver åbnet i et styresystem, som bruger en anden sprogindstilling som standard.

Kildeformat

Benytter det samme talformat som cellerne, der indeholder data til diagrammet.

Indstillinger

Angiv indstillingerne for det valgte format.

Antal decimaler

Angiv antal decimaler, som du ønsker at vise.

Nævner-pladser

Med brøkformat, indtast antallet af pladser til nævneren, som du ønsker at vise.

Foranstillede nuller

Angiv det maksimale antal nuller, som du ønsker at vise foran decimalpunktet.

Røde negative tal

Ændrer fontfarven for negative tal til rød.

Brug tusindtalsskilletegn

Indsætter et tusindtalsskilletegn. Skilletegnet, der benyttes, afhænger af dine sprogindstillinger.

Ingeniørnotation

Med videnskabeligt format sikrer ingeniørnotation, at eksponenten er delelig med 3.

Formatkode

Viser talformatkoden for det valgte format. Du kan også indtaste et brugerdefineret format. De følgende indstillinger er kun tilgængelige for brugerdefinerede talformater.

Tilføj

Tilføjer formatkoden, som du angav ved den tilpassede kategori.

Slet

Sletter det markerede talformat. Ændringerne træder i kraft, når du genstarter LibreOffice.

Rediger kommentar

Tilføjer en kommentar til det markerede talformat.

Navnelinje

Angiv en kommentar til det markerede talformat, og klik herefter uden for denne boks.

Eksempelfelt

Viser et eksempel på den aktuelle markering.