Skrifteffekter

Vælg de skrifteffekter du ønsker at bruge.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Tegn - Skrifteffekter

Vælg Vis - Typografier og formatering, åbn en genvejsmenu for et element og vælg fanenModificer/Ny - Skrifteffekter


Ændringerne er anvendt til den aktuelle markering, til hele ordet som indeholder markøren, eller at den ny tekst som du skriver.

Skriftfarve

Sætter farven for den valgte tekst. Hvis du vælger Automatisk, bliver tekstfarven sat til sort ved lys baggrund og til hvid ved mørk baggrund.

Advarselsikon

Tekstfarven ignoreres på skærmen hvis Brug automatisk skriftfarve til skærmvisning afkrydsningsfeltet er valgt i - LibreOffice - Tilgængelighed.


Relief

Marker en reliefeffekt til den valgte tekst. Effekten Ophøjet relief løfter tegnene fra siden. Effekten Indgraveret relief trykker tegnene ind i siden.

Disposition

Viser omridset af de valgte tegn. Denne effekt virker ikke på alle skrifttyper.

Skygge

Tilføjer en skygge under og til højre for de valgte tegn.

Overlinjering

Marker den overstregningstypografi du vil bruge. Hvis du kun vil overstrege ord, skal du markere feltet Ordvis.

Overlinje farve

Vælg farve til overstregningen.

Gennemstreget

Vælg en gennemstregningstypografi til den valgte tekst.

Noteikon

Hvis du gemmer dit dokument i MS Word-format, vil alle gennemstregstypografierne blive konverteret til enkelt-stregstypen.


Understregning

Marker den understregningstypografi, du vil bruge. Hvis du kun vil understrege ord, skal du markere feltet Ordvis .

Noteikon

Hvis du anvender understregning til en tekst i hævet skrift, forhøjes understregningen til niveauet for den hævede skrift. Hvis den hævede skrift er indeholdt i et ord med normal tekst, opløftes understregningen ikke.


Ikon på formateringslinjen:

Ikon

Understreg

Understregningsfarve

Vælg understregningsfarve.

Ordvis

Anvender den valgte typografi udelukkende på ord og ignorerer mellemrum.

Understøttelse af asiatiske sprog

Disse kommandoer bliver først tilgængelige efter du har aktiveret understøttelse af asiatiske sprog i - Sprogindstillinger - Sprog.

Fremhævningstegn

Vælg et tegn, som skal vises over eller under hele den valgte tekst.

Placering

Vælg, hvor accenttegnet skal vises.

Eksempelfelt

Viser et eksempel på den aktuelle markering.