Angiv den formatering og skrifttype, som du vil anvende.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Tegn - Skrifttype

Vælg Vis - Typografier og formatering, åbn en genvejsmenu for et element og vælg fanenModificer/Ny - Skrifteffekter

Åbn genvejsmenu for en rækkeoverskrift i databasetabellen - vælg fanebladet Tabel Formater - Skrifttype

Vælg fanen Formater - Titel - Tegn (i diagramdokumenter)

Vælg fanen Formater - Forklaring - Tegn (i diagramdokumenter)

Vælg fanen Formater - Akse - Tegn (i diagramdokumenter)


Ændringerne er anvendt til den aktuelle markering, til hele ordet som indeholder markøren, eller at den ny tekst som du skriver.

Afhængig af dine sprogindstillinger, kan du ændre formateringen for følgende skrifttyper:

Noteikon

For at aktivere understøttelse af Complex Text Layout (CTL) og Asiatiske tegnsæt, vælg - Sprogindstillinger - Sprog, og vælg så feltet Aktiveret i det tilsvarende område.


Skrifttypedialog

Skrifttype

Indtast navnet på en installeret skrifttype, du ønsker at bruge, eller vælg en skrifttype fra listen.

Du kan se navnet på skrifttyperne formateret med deres respektive skrifttype, hvis du markerer feltet Forhåndsvisning i skrifttypelister i Funktioner - Indstillinger - LibreOffice - Vis.

Ikon på formateringslinjen:

Ikon

Skrifttypenavn

Typografi

Vælg den formatering, du vil bruge.

Ikon på formateringslinjen:

Ikon

Fed

Ikon

Kursiv

Størrelse

Indtast eller marker den skriftstørrelse, du vil bruge. Ved skalerbare skrifter kan du også vælge decimaltal.

Hvis du opretter en typografi, som er baseret på en anden typografi, kan du indtaste en procentværdi eller en punktværdi (for eksempel, -2pt eller +5pt).

Ikon på formateringslinjen:

Sprog

Sætter det sprog, som stavekontrollen bruger til den valgte tekst eller til den tekst, som du skriver. Tilgængelige sprogmoduler er markeret med flueben.

Hvis listen med sprog er en redigerbar kombinationsboks, kan du indtaste en gyldig BCP 47 sprogkode, hvis sproget du ønsker at tilknytte, ikke er i listen.

Med hensyn til detaljer om sprogmærker henvises til afsnittet For brugere på webstedet langtag.net.

Advarselsikon

Stavekontrollen til det valgte sprog fungerer kun, når du har installeret det tilsvarende sprogmodul.Et sprog på listen er markeret med et flueben, hvis stavekontrol er aktiv for sproget.


Eksempelfelt

Viser et eksempel på den aktuelle markering.