Datakilder

Viser databaserne, der er registreret i LibreOffice og lader dig administrere indholdet af databaserne.

For at tilgå denne kommando...

Hvis et tekstdokument eller regneark er åbent:

Menu Vis - Datakilder

+ Skift +F4

Ikon

Datakilder


Databaseoversigt

Noteikon

Kommandoen Datakilder er kun tilgængelig, når et tekstdokument eller et regneark er åben.


Du kan indsætte felter fra en database i din fil, eller du kan oprette formularer til at tilgå databasen.