Indsæt objektramme

Indsætter en flydende ramme i det aktuelle dokument. Flydende rammer bruges i HTML-dokumenter til at vise indhold fra en anden fil.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Objektramme

Åbn værktøjslinjen Indsæt, klik

Ikon

Objektramme


Noteikon

Hvis du vil oprette HTML-sider, som bruger flydende rammer, skal du vælge - Indlæs/gem - HTML-kompatibilitet, og så vælge indstillingen "MS Internet Explorer". Den flydende ramme er afgrænset af mærkerne <IFRAME> og </IFRAME>.