Specialtegn

Lader en bruger indsætte tegn fra det symbolområdet i de installerede skrifttyper.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Specialtegn

På værktøjslinjen Standard eller Indsæt, klik

Ikon

Specialtegn


Når du klikker på et tegn i dialogen Specialtegn, vises tegnet og den tilsvarende numeriske kode for tegnet på forhånd.

Skrifttype

Vælg en skrifttype for at vise de specialtegn som er knyttet til den.

Delmængde

Marker en Unicodekategori i den valgte skrifttype.Den valgte Unicodekategoris specialtegn bliver vist i tegntabellen.

Tegntabel

Klik på specialtegnet som du vil indsætte, og klik så på Indsæt.

Tegn

Viser de specialtegn som skal indsættes. Rediger feltet hvis du ønsker at ændre de aktuelt valgte tegn.