Kommentar

Indsætter en kommentar omkring den markerede tekst eller på den aktuelle cursorplacering.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Kommentar


Indsætte kommentarer

I Writer indsætter kommandoen Indsæt - Kommentar eller tastekombinationen+C et kommentaranker på den nuværende markørposition. I margenen vises et kommentarfelt, hvor du kan skrive din kommentartekst. Ankeret og feltet er forbundet med en streg. Hvis et tekstområde er markeret, bliver kommentaren knyttet til tekstområdet.

I Calc, Draw, og Impress indsætter kommandoen Indsæt - Kommentar en kommentar.

Forfatterens navn samt dato og klokkeslæt for oprettelse af kommentaren vises i bunden af kommentarfeltet.

Kommentarerne fra forskellige forfattere får forskellige farver. Vælg - LibreOffice - Brugerdata for at indtaste dit navn, så det kan ses som kommentarforfatteren.

Redigere kommentarer

Alle brugere med skriveret til dokumentet kan redigere og slette kommentarer fra alle forfattere.

Kommentarfeltet indeholder et ikon med en pil ned. Klik på ikonet for at åbne en menu med kommandoer til slette kommentarer.

Vælg en kommando for at slette den aktuelle kommentar, alle kommentarer fra samme forfatter som denne kommentar eller alle kommentarer i dokumentet.

Hvis kommentaren er skrevet af en anden forfatter er der en Svar-kommando i genvejsmenuen. Denne kommando indsætter en ny kommentar ved siden af den kommentar du ønsker at svare på. Begge kommentarer forankres samme sted. Indtast dit svar i den nye kommentar. Gem og send dit dokument til andre forfattere, så kan disse forfattere også tilføje svar.

Brug Vis - Kommentarer for at vise eller skjule alle kommentarer.

I Søg og erstat-dialogen kan du vælge at inkludere teksten i noterne i dine søgninger.

Naviger fra kommentar til kommentar

Når markøren er inde i en kommentar, kan du trykke +Pg Dn for at hoppe til næste kommentar eller trykke +Pg Up for at hoppe til den foregående kommentar.

Når markøren er i den almindelige tekst, skal du trykke på de ovenfor omtalte taster for at hoppe til næste eller foregående kommentaranker. Du kan også bruge det lille navigationsvindue under den lodrette rullebjælke for at hoppe fra et kommentaranker til næste kommentaranker.

Tipikon

Du kan også åbne navigatoren for at se en liste over alle kommentarer. Højreklik på et kommentarnavn i Navigatorvinduet for at redigere eller slette en kommentar.


Udskrive kommentarer

For at ændre udskrivningsegenskaberne for kommentarer for alle dine tekstdokumenter, vælg Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Writer - Udskriv.

Kommentarer i regneark

Når du vedhæfter en kommentar til celler, vises en forklaring, hvor du kan indtaste din tekst. Et lille kvadrat i det øverste højre hjørne af cellen markerer positionen af en kommentar. For at vise kommentaren permanent, skal du højreklikke på cellen og vælge Vis kommentar.

For at ændre objektegenskaber for en kommentar, for eksempel baggrundsfarven, skal du vælge Vis kommentar som ovenfor og højreklikke på kommentaren (undlad at dobbeltklikke på teksten).

For at redigere en synlig kommentar kan du dobbeltklikke på kommentarteksten. For at redigere en kommentar, som ikke er permanent synlig, kan du højreklikke i cellen med kommentaren og dernæst vælge Indsæt - Kommentar. For at angive formateringen for kommentarteksten kan du højreklikke i kommentaren, mens det er i redigeringstilstand.

For at ændre placering eller størrelse af en kommentar skal du trække i kanten eller i hjørnet af kommentaren.

For at slette en kommentar skal du højreklikke på cellen og vælge Slet kommentar.

Du kan også højreklikke på et kommentarnavn i Navigatorvinduet for at vælge visse redigeringskommandoer.

For at sætte udskriftsindstillinger for kommentarer i dit regneark skal du vælge Formater - Side og så klikke på fanebladet Ark.

Noteikon

I Impress kan du bruge Notevisning til at skrive en side med kommentarer for hvert dias. Desuden kan du indsætte kommentarer til dine dias.