Filter

Definer kriteriet for filtrering af listen af ændringer på fanebladet Liste.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Rediger - Spor ændringer - Håndter - Filter


Dato

Filtrerer listen med ændringer efter dato og klokkeslæt, som du angiver.

Definer dato/klokkeslæt

Ikon

Indsætter dags dato og klokkeslæt i de tilsvarende felter.

Forfatter

Filtrerer listen med ændringer i henhold til forfatterens navn, som du vælger fra listen.

Kommentar

Filtrerer kommentarerne af ændringerne efter nøgleordet (eller nøgleordene), som du indtaster.

Tipikon

Du kan også bruge regulære udtryk(jokertegn), når du filterer kommentarerne.