Rediger kæder

Lader dig redigere egenskaberne for hvert link i det aktuelle dokument, herunder stien til kildefilen. Denne kommando er ikke tilgængelig, hvis det aktuelle dokument ikke indeholder referencer til andre filer.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Rediger - Kæder


Noteikon

Når du åbner en fil, som indeholder referencer, bliver du spurgt om kæderne skal opdateres. Afhængigt af hvor de kædede filer er placeret, kan opdateringsprocessen tage flere minutter.


Noteikon

Hvis du indlæser en fil, som indeholder DDE-kæder, bliver du spurgt om kæderne skal opdateres. Accepter ikke opdateringen hvis du ikke vil etablere en forbindelse til DDE-serveren.


Dobbeltklik på et link på listen for at åbne en fildialog, hvor du kan markere et andet objekt for denne Kæde.

Kildefil

Lister stien til kildefilen.

Element

Viser hvilket program (hvis kendt) som sidst har gemt kildefilen.

Type

Viser filtypen for kildefilen såsom grafik.

Status

Lister yderligere information om kildefilen.

Automatisk

Opdaterer automatisk indholdet af kæden når du åbner filen. Enhver ændring, der er foretaget i kildefilen bliver så vist i filen, der indeholder forbindelsen. Kædede grafikfiler kan kun opdateres manuelt. Denne indstilling er ikke tilgængelig for en kædet grafikfil.

Indstillingen Automatisk er kun tilgængelig for DDE-kæder. Du kan indsætte en DDE-kæde ved at kopiere indholdet fra en fil og indsætte ved at vælge Rediger - Indsæt speciel og derefter vælge feltet Hyperlink. Da DDE er et tekstbaseret linksystem, kopieres kun de viste decimaler ind i målarket.

Manuelt

Opdaterer kun forbindelsen når du klikker på Opdater knappen.

Opdater

Opdaterer den valgte reference, så den seneste gemte version af den kædede fil bliver vist i det aktuelle dokument.

Modificer

Ændre kildefilen for den valgte kæde.

Ophæv kæde

Ophæver kæden mellem kildefilen og det aktuelle dokument. Det senest opdaterede indhold af kildefilen beholdes i det aktuelle dokument.