Navigator til hoveddokumenter

I et hoveddokument, kan du skifte mellem normalvisning og hoveddokumentsvisning.

Hoveddokumenter og underdokumenter

Navigatoren viser hovedkomponenterne i hoveddokumentet. Hvis du lader musenmarkøren hvile over navnet på et underdokument på listen, bliver hele stien til underdokumentet vist.

Hoveddokumentsvisning i navigatoren viser de følgende ikoner:

Omstil Mastervisning

Skifter mellem hoveddokumentsvisning og normalvisning.

Ikon

Omstil Mastervisning

Rediger

Rediger indholdet af komponenten der er valgt i navigatorlisten. Hvis markeringen er en fil, åbnes filen for redigering. Hvis markeringen er et indeks, åbnes indeksdialogen.

Ikon

Rediger

Opdater

Klik og vælg indholdet som du vil opdatere.

Ikon

Opdater

Markering

Opdaterer indholdet af markeringen.

Indekser

Opdaterer alle indekser.

Kæder

Opdaterer alle referencer.

Alt

Opdaterer alt indhold.

Rediger kæde

Denne kommando findes ved at højreklikke på en indsat fil i navigatoren.Ændrer forbindelsesegenskaber for den valgte fil.

Indsæt

Indsætter en fil, et indeks, eller et nyt dokument i hoveddokumentet.

Tipikon

Du kan også indsætte filer i hoveddokumentet ved at trække en fil fra dit skrivebord og slippe den ved hoveddokumentsvisningen i Navigatoren.


Ikon

Indsæt

Indeks

Indsætter et indeks eller en indholdsfortegnelse ind i hoveddokumentet.

Fil

Indsætter en eller flere eksisterende filer i hoveddokumentet.

Nyt dokument

Opretter og indsætter et nyt underdokument. Når du opretter et nyt dokument, bliver du bedt om at angive filnavnet og stien, hvor dokumentet skal gemmes.

Tekst

Indsætter et nyt afsnit i hoveddokumentet hvor du kan indtaste tekst. Du kan ikke indsætte tekst ved siden af det eksisterende tekstelement i Navigatoren.

Gem med indhold

Gemmer en kopi af indholdet af de sammenkædede filer i hoveddokumentet. Dette sikrer, at det aktuelle indhold er tilgængeligt, når der ikke er adgang til de sammenkædede filer.

Ikon

Gem med indhold

Flyt nedad

Flytter markeringen en placering ned på navigatorlisten. Du kan også flytte elementer ved at trække og slippe dem på listen. Hvis du flytter en tekstsektion oven på en anden tekstsektion, bliver de to sektioner flettet sammen.

Ikon

Flyt nedad

Flyt opad

Flytter markeringen en placering op på navigatorlisten. Du kan også flytte elementer ved at trække og slippe dem på listen. Hvis du flytter en tekstsektion oven på en anden tekstsektion, bliver de to sektioner flettet sammen.

Ikon

Flyt opad

Slet

Sletter det markerede fra Navigatorlisten.