Print

Udskriver det aktuelle dokument, markeringen eller de sider, som du angiver. Du kan også indstille udskriftsindstillingerne for det aktuelle dokument. Udskriftsindstillingerne kan variere afhængigt af den printer og det operativsystem, som du bruger.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Udskriv

+P

På værktøjslinjen Standard, klik på

Ikon

Udskriv fil direkte


Udskriftdialogen består af tre hoveddele: En forhåndsvisning med navigationsknapper, flere faneblade med kontrolelementer, som er specifikke til den aktuelle dokumenttype, og knapperne Udskriv, Annuller og Hjælp.

Hvis bare vil vide, hvordan du kan udskrive dit dokument, skal du klikke på et af de følgende links.

Udskrivning af tekstdokumenter:

Udskrivning af en brochure

Forhåndsvisning af en side før udskrivning

Udskrivning af flere sider på et ark

Udskrivning i omvendt rækkefølge

Valg af papirbakker i printeren

Udskrivning af regneark:

Definere udskivningsområder i et ark

Udskriv arkdetaljer

Angive antal sider til udskrivning

Udskrive ark i liggende format

Udskrive rækker eller kolonner på alle sider

Udskrivning af præsentationer:

Udskrivning af præsentationer

Udskrivning af et dias der er tilpasset papirstørrelsen

Generel udskrivning:

Udskrive hurtigere med reducerede data

Udskrivning i sort-hvid

Markere det maksimale udskrivningsområde på en side

Noteikon

Indstillingerne som du definerer i dialogen Udskriv gælder kun det aktuelle printerjob, som du starter ved at klikke på knappen Udskriv. Hvis du vil ændre indstillingerne permanent, skal du åbne Funktioner - Indstillinger - LibreOffice (program navn) - Udskriv.


Noteikon

Tryk Skift+F1 eller vælg Hjælp - Hvad er dette? og klik på et hvilket som helst kontrolelement i printdialogen for at se udvidet hjælpetekst.


Forhåndsvisning

Forhåndsvisningen viser hvordan hvert ark papir vil se ud. Du kan gennemse alle arkene med knapperne under forhåndsvisningen.

Generelt

På fanebladet Generelt finder du de vigtigste kontrolelementer til udskrivning. Du kan angive hvilket indhold fra dit dokument, der skal udskrives. Du kan vælge printer og åbne printerens egen indstillingsdialog.

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

Fanebladet med det samme navn som det aktuelle program kan bruges til at angive indholdet, farve, størrelse og sider, der skal udskrives. Du angiver indstillinger som er specifikke for den aktuelle dokumenttype.

Sidelayout

Fanebladet Sidelayout kan bruges til at spare nogle ark papir ved at udskrive flere sider på hvert ark. Du angiver opstillingen og størrelsen af siderne på udskriftspapiret.

Ændre opstillingen af sider der skal udskrives på hvert ark papir. Forhåndsvisningen viser hvordan de endelige ark papir kommer til at se ud.

For nogen dokumenttyper,du kan vælge at udskriv en brochure.

Udskrivning af en brochure

Indstillinger

På fanebladet indstillinger kan du sætte yderligere indstillinger for det aktuelle printerjob. Her du kan angive at udskrive til en fil i stedet for udskrivning på en printer.