Generelt

Indeholder grundlæggende information om den aktuelle fil.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Egenskaber - Generelt fanebladet


Fil

Viser filnavnet.

Type:

Viser filtypen for det aktuelle dokument.

Placering:

Viser stien og navnet på mappen, hvor filen er lagret.

Størrelse:

Viser størrelsen af det aktuelle dokument i bytes.

Oprettet:

Viser dato, klokkeslæt og forfatter, da filen blev gemt første gang.

Ændret:

Viser dato, klokkeslæt og forfatter, da filen blev gemt sidste gang i LibreOffice-filformat.

Skabelon:

Viser skabelonen, som blev brugt til at oprette filen.

Digitalt signeret:

Viser dato og klokkeslæt for hvornår filen sidst blev digitalt signeret såvel som navnet på personen, som signerede dokumentet digitalt.

Digital signatur

Åbner dialogen Digitale signaturer, hvor du kan administrere digitale signaturer for det aktuelle dokument.

Senest udskrevet:

Viser dato, klokkeslæt og brugernavn, da filen sidst blev udskrevet.

Samlet redigeringstid:

Viser den tid, som filen har været åben for redigering, siden filen blev oprettet. Redigeringstiden opdateres, når du gemmer filen.

Revisionsnummer:

Viser antal gange filen er blevet gemt.

Anvend brugerdata

Gemmer brugerens fulde navn med filen. Du kan redigere navnet ved at vælge - LibreOffice - Brugerdata.

Nulstil egenskaber

Nulstiller redigeringstiden, sætter oprettelsestidspunkt til dags dato og klokkeslæt samt versionsnummeret til 1. Ændrings- og udskrivningsdatoer bliver desuden slettet.