Gem som

Gemmer det aktuelle dokument på en anden placering eller med et andet filnavn eller filtype.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Gem som


De følgende afsnit beskriver dialogen LibreOfficeGem som. For at aktivere dialogboksene LibreOffice Åbn og Save, vælger du - LibreOffice- Generelt, og vælger herefter Brug LibreOffice dialoger i området Åbn/Gem dialoger.

Noteikon

For at gemme et dokument som en skabelon, brug kommandoen Filer - Skabeloner - Gem som skabelon.


Forbind til server

Åbner en dialog hvor du kan sætte forbindelser op til forskellige servertyper, inklusive WebDAV, FTP, SSH, Windows Share og CMIS.

Et niveau op

Flyt en mappe op i mappehierarkiet. Klik-og-hold for at se biblioteker over det aktuelle niveau.

Ikon

Et niveau op

Opret ny mappe

Opretter en ny mappe.

Ikon

Opret ny mappe

Plads områder

Viser "foretrukne" steder, dvs. genveje til lokale eller eksterne placeringer.

Visningsområde

Viser filerne og mapperne i den mappe, du er i.

Filnavn

Indtast et filnavn eller en sti til filen. Du kan også indtaste en URL

Filtype

Vælg filformatet for dokumentet, som du gemmer. I visningsområdet vises kun dokumenterne med denne filtype. Filtyper er beskrevet i Information om filtre til import og eksport.

Eksporter som PDF

XML-filformater

Advarselsikon

Gem altid dit dokument i en LibreOffice-filtype, før du gemmer den som en ekstern filtype. Når du eksporterer til en ekstern filtype, vil nogle formateringsfunktioner gå tabt.


Gem

Gemmer filen.

Gem med adgangskode

Beskytter filen med en adgangskode som skal indtastes, før en bruger kan åbne filen.

Noteikon

Kun dokumenter, der bruger det LibreOffice XML-baserede format, kan gemmes med adgangskode.


Rediger filterindstillinger

Giver dig mulighed for at sætte indstillingerne for at gemme visse datafiler fra et regneark.

Markering

Eksporterer kun de valgte grafikobjekter i LibreOffice Draw og Impress til et andet format. Hvis dette felt ikke er afkrydset, eksporteres hele dokumentet.

Noteikon

Hvis du eksporterer til en dokumentfiltype, eksporteres hele dokumentet.