Åbn

Åbner en lokal eller ekstern fil eller importerer en.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Åbn

+O

På værktøjslinjen Standard, klik

Ikon

Åbn fil


Følgende sektioner beskriver LibreOffice-dialogen Åbn. For at aktivere LibreOffice-dialogerne Åbn og Gem skal du vælge - LibreOffice - Generelt og så vælge Anvend LibreOffice-dialoger i området Åbn/Gem-dialoger.

Noteikon

Hvis den fil, som du vil åbne, indeholder typografier, gælder specielle regler.


Forbind til server

Åbner en dialog hvor du kan sætte forbindelser op til forskellige servertyper, inklusive WebDAV, FTP, SSH, Windows Share og CMIS.

Et niveau op

Flyt et katalog op i kataloghierarkiet. Langklik for at se højere niveauer.

Ikon

Et niveau op

Opret ny mappe

Opretter en ny mappe.

Ikon

Opret ny mappe

Plads områder

Viser "foretrukne" steder, dvs. genveje til lokale eller eksterne placeringer.

Visningsområde

Viser filerne og mapperne i den mappe du aktuelt er i. For at åbne en fil, vælg filen og klik så Åbn.

Tipikon

For at åbne mere end en enkelt fil samtidig, hver i sit vindue, skal du holde nede, mens du klikker på filerne, og så klikke på Åbn.


Filnavn

Indtast et filnavn eller en sti til filen. Du kan også indtaste en URL, der starter med protokolnavnet ftp, http, eller https.

Hvis du ønsker det, kan du bruge jokertegn i feltet Filnavn for at filtrere listen af filer, som vises.

  1. LibreOffice har en Autofuldførelses-funktion, som aktiverer sig selv i nogle tekster og rullelister. Indtast for eksempel i URL-feltet, og fuldførelsesfunktionen viser den første fil eller mappe , som begynder med bogstavet "a".

  2. Brug pil ned for at rulle gennem de andre filer og mapper. Brug højrepil til også at vise en eksisterende undermappe i URL-feltet. Hurtig AutoFuldfør er tilgængelig, hvis du trykker på End-tasten efter at have indtastet en del af URL'en. Når du har fundet det ønskede program, dokument eller mappe, tryk så Enter.

Version

Hvis der er flere versioner af den valgte fil, marker versionen som du vil åbne. Du kan gemme og administrere flere versioner af et dokument ved at vælge Filer - Versioner. Gamle versioner af et dokument åbnes i skrivebeskyttet tilstand.

Filtype

Marker filtypen, som du vil åbne, eller vælg Alle filer (*) for at vise en liste over alle filerne i kataloget.

Åbn

Åbner de markerede dokumenter.

Indsæt

Hvis du åbnede dialogen ved at vælge Indsæt - Dokument, er knappen Åbn påtrykt Indsæt.Indsætter den valgte fil i det aktuelle dokument ved markørens position.

Kun læse

Åbner filen i skrivebeskyttet tilstand.

Åbning af dokumenter med skabeloner

LibreOffice genkender skabeloner der er gemt i et af de følgende biblioteker:

Noteikon

Når du bruger Filer - Skabeloner - Gem som skabelon... for at gemme en skabelon, vil skabelonen blive gemt i dit brugerskabelonbibliotek. Når du åbner et dokument, som er baseret på en sådan skabelon, vil dokumentet blive kontrolleret for om skabelonen er ændret som beskrevet nedenfor. Skabelonen bliver knyttet til dokumentet og kan kaldes en "dynamisk skabelon".


Noteikon

Når du benytter Filer - Gem som og vælger et skabelonfilter for at gemme en skabelon i et bibliotek som ikke er i listen, vil de dokumenter som er baseret på skabelonen ikke blive kontrolleret.


Når du åbner et dokument, som er oprettet ud fra en dynamisk skabelon, undersøger LibreOffice dialogen om skabelonen er blevet ændret siden dokumentet senest blev åbnet. Hvis skabelonen er ændret, vises en dialog, hvor du kan vælge hvilke typografier, du vil anvende til dokumentet.

For at anvende de nye typografier fra skabelonen til dokumentet, klik på Opdater typografier.

For at beholde typografierne som aktuelt er brugt i dokumentet, klik på Behold gamle typografier.

Hvis et dokument blev oprettet ved brug af en skabelon, som ikke blev fundet, vises en dialog, som spørger dig hvad der skal ske, næste gang dokumentet åbnes.

For at bryde kæden mellem dokumentet og den manglende skabelon, klik på Nej; ellers vil LibreOffice dialogen lede efter skabelonen næste gang du åbner dokumentet.