Indstillinger

Sætter yderligere indstillinger for dine etiketter eller visitkort, herunder tekstsynkronisering og udskriftsindstillinger.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Ny(t) - Etiketter - Indstillinger fanebladet

Vælg Filer - Ny(t) - Visitkort - Indstillinger fanebladet.


Hele siden

Opretter en komplet side med etiketter eller visitkort.

Enkelt etiket

Udskriver en enkelt etiket eller visitkort på en side.

Kolonne

Indtast det antal etiketter eller visitkort, som du ønsker ved siden af hinanden i en række på siden.

Række

Indtast det antal rækker af etiketter eller visitkort som du vil have under hinanden på din side.

Synkroniser indhold

Lader dig redigere en enkelt etiket eller visitkort og opdaterer indholdet af de øvrige etiketter eller visitkort på siden, når du klikker på knappen Synkroniser etiketter.

Synkroniser etiketter

Knappen Synkroniser etiketter findes kun i dit dokument, hvis du valgte Synkroniser indhold på fanebladet Indstillinger, da du oprettede etiketterne eller visitkortene.

Kopierer indholdet af etiketten eller visitkortet øverst til venstre til de resterende etiketter eller visitkort på siden.

Printer

Viser navnet på den aktuelt valgte Printer.

Setup

Åbner dialogen Printeropsætning.