Ny

Opretter et nyt LibreOffice-dokument.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Ny(t)

Ikonet Ny(t)Standard-funktionslinjen (ikonet viser det nye dokuments type)

Ikon

Ny

Tast +N


Hvis du vil oprette et dokument fra en skabelon, skal du vælge Ny(t) - Skabeloner.

En skabelon er en fil, som indeholder designelementerne for et dokument, inklusiv typografier, baggrunde, rammer, grafik, felter, sidelayout og tekst.

Ikon

Navn

Funktion

Ikon

Tekstdokument

Opretter et nyt tekstdokument (LibreOffice Writer).

Ikon

Regneark

Opretter en ny regnearksdokument (LibreOffice Calc).

Ikon

Præsentation

Opretter et ny præsentationsdokument (LibreOffice Impress).

Ikon

Tegning

Opretter et ny tegningsdokument (LibreOffice Draw).

Ikon

Database

Åbner dialogen Databaseguide for at oprette en databasefil.

Ikon

HTML-dokument

Opretter et nyt HTML-dokument.

Ikon

XML-formulardokument

Opretter et nyt XForms dokument.

Ikon

Hoveddokument

Opretter et nyt hoveddokument.

Ikon

Formel

Opretter et nyt formeldokument (LibreOffice Math).

Ikon

Etiketter

Åbner dialogen Etiketter, hvor du kan definere indstillingerne for dine etiketter, og opretter så et nyt tekstdokument til etiketterne (LibreOffice Writer).

Ikon

Visitkort

Åbner dialogen Visitkort, hvor du kan definere indstillingerne for dine visitkort, og opretter så et nyt tekstdokument (LibreOffice Writer).

Ikon

Skabeloner

Opretter et nyt dokument fra en eksisterende skabelon.