Ordliste med internetbegreber

Hvis du er en ny på internettet, bliver du mødt med ukendte begreber som browser, bogmærke, e-mail, hjemmeside, søgemaskine og mange andre. For at gøre dine første skridt lettere, forklarer denne ordliste nogle af de vigtigste begreber på internettet, intranet samt om post og nyheder.

Adresse (URL)

Uniform Resource Locator (URL) viser adressen for et dokument eller en server på internettet. Den generelle struktur af en URL varierer fra type til type og er generelt i formen Tjeneste://Værtsnavn:Port/Sti/Side#Mærke selv om ikke alle elementer er påkrævet. En URL kan være en FTP-adresse, en WWW-adresse (HTTP), en filadresse eller en e-mailadresse.

CMIS

Content Management Interoperability Services (CMIS) standarden definerer en domæne model og Web Service og Restful AtomPub binding som vil give større interoperabilitet i Enterprise Content Management (ECM) systemer. CMIS bruger Web services og Web 2.0 interfaces for at muliggøre at information kan deles på tværs af internet protokoller i leverandør-uafhængige formater, mellem dokument systemer, udgivere og arkiver, indenfor et firma og mellem firmaer.

EPUB

EPUB er standardem for elektroniske bogfiler, med filtypenavnet epub, som kan downloades og læses på enheder som smartphones, tablets, computere eller e-læsere.

EPUB er en teknisk standard, der nu er offentliggjort af W3Cs publiceringsgruppe. EPUB er et populært format, fordi det er åbent og er baseret på HTML.

En EPUB-publikation leveres som en enkelt fil og er en ukrypteret, zipped arkivfil, der indeholder et websted. Den indeholder HTML-filer, billeder, CSS typografiark og andre aktiver såsom metadata, multidata og interaktivitet.

FTP

FTP står for File Transfer Protocol (på dansk filoverførselsprotokol) og er standardoverførselsprotokollen for filer på internettet. En FTP-server er et program på en computer forbundet til internettet, som opbevarer filer, der kan overføres ved hjælp af FTP. Mens FTP er ansvarlig for at overføre internetfiler, så sørger HTTP(HyperText Transfer Protocol - på dansk hypertekstoverførselsprotokol) for opsætningen af forbindelsen samt dataoverførslen mellem webservere og -klienter.

HTML

HTML (Hypertext Markup Language - på dansk hypertekstopmærkningssprog) er et kodesprog for dokumenter og bruges som filformatet for hjemmesidedokumenter. Sproget er afledt af SGML og integrerer tekst, grafik, video og lyd.

Hvis du vil skrive HTML-elementer direkte, f.eks. i øvelser fra en af de mange tilgængelige HTML-bøger, så husk at HTML-sider er rene teksfiler. Gem dit dokument under dokumenttypen Tekst og giv det filendelsen .HTML. Vær sikker på, at der ikke er omlydstegn eller andre specialtegn fra det udvidede tegnsæt såsom danske tegn (æ, ø og å). Hvis du vil genåbne denne fil i LibreOffice og redigere HTML-koden, skal du indlæse den med filtypen Tekst og ikke med filtypen Websider.

På internettet er der flere referencer, som giver en introduktion til HTML-sproget.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol (på dansk hypertekstoverførselsprotokol) er en standard for overførsel af hjemmesidedokumenter mellem webservere (værtsmaskiner) og browsere (klienter).

Hyperlink

Hyperlinks er krydsreferencer, som er fremhævet i teksten i forskellige farver og aktiveres ved et museklik. Ved hjælp af hyperlinks kan læsere springe til specifik information indenfor et dokument såvel som til relateret information i andre dokumenter.

I LibreOffice kan du tildele hyperlinks til tekst såvel som til grafik og tekstrammer (se dialogen Hyperlink på værktøjslinjen Standard).

Imagemap

Et Imagemap er en referenceafhængig grafik- eller tekstramme. Du kan klikke på det definerede område af grafikken eller tekstrammen for at gå til en destination (URL), som er sammenkædet med området. Referenceområderne - sammen med de forbundne URL'er og den tilhørende tekst, som bliver vist, når musemarkøren hviler over disse områder - er defineret i Imagemap-redigering.

Der er to forskellige slags Imagemaps. En klientside-Imagemap, der evalueres på klient-computeren, som indlæser grafikken fra internettet, og en serverside-Imagemap som evalueres på serveren, som fremviser HTML-siden på internettet. Ved serverside-evaluering vil klik på en Imagemap sende de relative koordinater for markøren indenfor billedet til serveren, og et dedikeret program på serveren svarer. Ved klientevaluering vil klik på et defineret hotspot på en Imagemap aktivere URL'en, som var det et almindeligt tekstlink. URL'en ses under musemarkøren, når den fører på henover Imagemap'et.

Da Imagemaps kan bruges på forskellige måder, kan de være gemt i forskellige formater.

Imagemap-formater

Imagemaps kan overordnet opdeles i dem, som bliver håndteret på en server (for eksempel hos din internetudbyder), og dem der håndteres af webbrowseren på læserens computer.

Java

Java er et platformsuafhængigt programmeringssprog udviklet af Sun Microsystems, Inc. (http://www.sun.com), som er specielt velegnet til brug på internettet. Websider og programmer programmeret med Java-klassefiler kan bruges på alle moderne operativsystemer. Programmer, der bruger Java, er sædvanligvis udviklet i et Java-udviklingsmiljø og derefter oversat til "bytekode".

Klientside-Imagemap

Området for billedet eller rammen, hvor læseren kan klikke, vises ved fremkomst af den forbundne URL, når musen passerer hen over området. Imagemap'en bliver gemt i et lag under billedet og indeholder information om de refererede områder. Den eneste ulempe ved klientside-Imagemaps er, at ældre webbrowsere ikke kan læse dem; en ulempe som dog løses med tiden.

Når du gemmer Imagemap'en, så vælg filtypen SIP - StarView Imagemap. Det gemmer Imagemap direkte i et format, som kan anvendes på ethvert aktivt billede eller ramme i dit dokument. Hvis du dog kun vil bruge Imagemap'et på det aktuelle billede eller tekstramme, behøver du ikke at gemme i noget specielt format. Efter angivelse af områder klik blot på Anvend. Det er ikke nødvendigt at gøre mere. Klientside-Imagemaps gemt i HTML-formater indsættes direkte i siden i HTML-kode.

Mærker (Tags)

HTML-sider indeholder bestemte struktur- og formateringsinstruktioner kaldet "tags" på engelsk, eller mærker på dansk. Mærker er kodeord omgivet af skarpe parenteser i dokumentetbeskrivelsessproget HTML. Mange mærker indeholder tekst eller hyperlink mellem start- og slutparenteser. For eksempel bliver titler markeret med mærket <h1> ved begyndelsen og </h1> ved slutningen af titlen. Nogle mærker optræder alene såsom <br> til et linjeskift eller <img ...> til en kæde til grafik.

Proxy

En proxy er en computer i netværket, som agerer som en slags udklipsholder for dataoverførsel. Hver gang du tilgår internettet fra et firmanetværk og anmoder om en webside, som er allerede blevet læst af en kollega, vil proxyen være i stand til vise siden meget hurtigere, så længe den stadig er i hukommelsen. Alt hvad der skal kontrolleres er i dette tilfælde, om den gemte side er den seneste version. Hvis dette er tilfældet, vil siden ikke blive overført fra internettet men direkte fra proxyen.

Rammer

Rammer er nyttige til at designe layoutet på HTML-sider. LibreOffice bruger objektrammer, hvori du kan placere objekter såsom grafik, film og lyd. Genvejsmenuen for en ramme viser indstillingerne for at gendanne eller redigere rammens indhold. Nogle af disse kommandoer er også listet i Rediger - Objekt, når rammen er valgt.

SGML

SGML står for "Standard Generalized Markup Language". SGML er baseret på den idé, at dokumenter har strukturelle og andre semantiske elementer, som kan beskrives uden henvisning til, hvordan sådanne elementer skal vises. Den aktuelle visning af et sådant dokument kan variere, afhængigt af uddatamediet og ønsker om stil. I strukturerede tekster angiver SGML ikke kun strukturer (i DTD'en = Dokument Type Definition), men sikrer også, at de bliver brugt ensartet.

HTML er en specialiseret anvendelse af SGML. Det betyder, at de fleste webbrowsere kun understøtter en begrænset del af SGML-standarden, og at næsten alle systemer, som understøtter SGML, kan producere attraktive HTML-sider.

Serverside-Imagemaps

Serverside-Imagemaps vises til læseren som et billede eller en ramme på siden. Ved klik på Imagemap'en med musen vil koordinaterne for den relative position blive sendt til serveren. Ved hjælp af et ekstra program vil serveren så fastslå, hvad der nu skal ske. Der er flere inkompatible metoder at definere denne proces på. De to mest almindelige er:

LibreOffice opretter Imagemaps til begge metoder. Vælg formatet fra listen Gem som type i dialogen Gem som i Imagemap-redigering. Separate Imagemap-filer er oprettet, som du skal lægge op på serveren. Du bliver nødt til at spørge din internetudbyder eller netværkadministrator, hvilken type Imagemaps der understøttes af serveren, og hvordan adgang til evalueringsprogrammet sker.

Søgemaskiner

En søgemaskine er en tjeneste på internettet baseret på et program, som bearbejder en stor mængde information ved hjælp af nøgleord.

WebDAV

Forkortelse for Web-based Distributed Authoring and Versioning, en IETF standard sæt af platform-uafhængige udvidelser til HTTP der tillader kollaborativ redigering og håndtering af filer på eksterne web servere. WebDAV benytter XML egenskaber til metadata, låsning - som forhindrer forfattere at overskrive hinandens ændringer - namespace manipulation og ekstern filhåndtering. WebDav kaldes sommetider DAV.