Ofte anvendte knapper

Annuller

Klik på Annuller lukker en dialog uden at gemme nogle ændringer.

Udfør

Anvender alle ændringer og lukker guiden.

Værktøjslinjer

Ved at klikke på pilen ved siden af nogle ikoner åbner du en værktøjslinje. For at flytte en værktøjslinje skal du trække i titellinjen. Så snart du slipper museknappen, forbliver værktøjslinjen på den nye position. Træk titellinjen til en anden placering eller træk til en kant af det vindue, hvor værktøjslinjen skal fastgøres. Luk en værktøjslinje ved at klikke på ikonet Luk vindue. Gør værktøjslinjen synlig igen ved at vælge Vis - Værktøjslinjer - (værktøjslinjens navn).

Rulleknap

  1. I formularkontrolelementer er en rulleknap en egenskab for et numerisk felt, valutafelt, datofelt, eller tidsfelt. Hvis egenskaben "Rulleknap" er aktiveret, vil feltet vise et par pilesymboler, der peger til modstående retninger, enten lodret eller vandret.

  2. I Basic-IDE'et er en rulleknap betegnelsen der bruges for det numeriske felt sammen med de to pile.

Du kan skrive en numerisk værdi i feltet ved siden af rulleknappen, eller vælge værdien med pil op og pil ned symbolerne på rulleknappen. På tastaturet kan du bruge tasterne pil op og pil ned for at øge eller reducere værdien. Du kan bruge Page Up og Page Down for at sætte henholdsvis den højeste eller laveste værdi.

Hvis feltet ved siden af rulleknappen angiver numeriske værdier, kan du også definere en måleenhed, for eksempel 1 cm eller 5 mm, 12 pkt. eller 2".

Konverter

Hvis du klikker fremad gennem dialogen, kaldes denne knap Næste. På den sidste side har knappen navnet Konverter. Konvertering udføres ved at klikke på knappen.

Genvejsmenu

For at aktivere genvejsmenuen for et objekt, klik først på objektet med museknap for at vælge det, derefter,. Nogle genvejsmenuer kan kaldes, selv hvis objektet ikke er valgt. Der kan findes Genvejsmenuer næsten alle steder i LibreOffice.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer efter bekræftelse.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer uden at kræve bekræftelse.

Metrisk

Du kan indtaste værdier i inputfelter i forskellige måleenheder. Standard enhed er tommer. Hvis du vil have et mellemrum på præcis 1cm, så indtaster du "1cm". Supplerende enheder er tilgængelige i henhold til sammenhængen, for eksempel, 12 pkt. til en 12 punkt afstand. Hvis værdien af den nye enhed er urealistisk, bruger programmet et foruddefineret maksimum eller minimumsværdi.

Luk

Lukker dialogen og gemmer alle ændringer.

Luk

Lukker dialogen.

Anvend

Anvende de tilrettede eller valgte værdier uden at lukke dialogen.

Formindsk / Maksimer

Klik på ikonet Formindsk for at reducere dialogen til størrelsen af indtastningsfeltet. Det gør det lettere at markere den nødvendige reference i arket. Ikonet ændrer sig automatisk til et Maksimer-ikon. Klik på dette for at gendanne dialogen til sin oprindelige størrelse.

Dialogen er automatisk minimeret når du klikker inde i et ark med musen. Så snart du slipper museknappen, er dialogen gendannet og referenceområdet defineret med musen er fremhævet i dokumentet af en blå ramme.

Ikon

Formindsk

Ikon

Maksimer

Eksempelfelt

Viser et eksempel på den aktuelle markering.

Næste

Klik på knappen Næste, og guiden bruger den aktuelle dialogs indstillinger og fortsætter til næste trin. Hvis du er på det sidste trin, ændres denne knap til Opret.

Dialogknapper

Nulstil

Nulstiller ændrede værdier tilbage til fanebladetss forrige værdier.

Annuller

Lukker dialogen og ignorerer alle ændringer.

Ok

Gemmer alle ændringer og lukker dialogen.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Nulstil

Nulstiller ændringer, der er lavet på det aktuelle faneblad, til udgangspunktet da denne dialog blev åbnet. En bekræftelsesanmodning vises ikke, når du lukker dialogen.

Nulstil

Nulstiller modificerede værdier tilbage til standardværdierne.

Advarselsikon

En bekræftelse vises ikke. Hvis du bekræfter dialogen med OK, er alle instillinger i denne dialog nulstillet.


Standard

Nulstiller de synlige værdier i dialogen til standardinstallations værdier.

Advarselsikon

En bekræftelse vises ikke før standarden er genindlæst.


Tilbage

Vis de markeringer i dialogen som blev foretaget i det foregående trin. De aktuelle indstillinger forbliver uændrede. Denne knap kan kun aktiveres fra side to og fremefter.

Valgmuligheder

Klik på ikonet Flere for at udvide dialogen og vise yderligere indstillinger. Klik igen for at gendanne dialogen.

Se også de følgende funktioner:

Søgningen understøtter regulære udtryk. Du kan indtaste "alle.*", for eksempel for at søge efter den første placering af "alle" fulgt af hvilke som helst tegn. Hvis du vil søge efter en tekst der også er et regulært udtryk, skal du foranstille alle tegn med tegnene '\'. Du kan skifte automatisk evaluering af regulære udtryk til og fra i - LibreOffice Calc - Beregn.

Hvis der opstår en fejl, returnerer funktionen en logisk eller numerisk værdi.

(Denne kommando er kun tilgængelig fra Højreklikmenuen).

Ved at dobbeltklikke på et værktøj, kan du bruge det på flere opgaver. Hvis du vælger værktøjet med enkeltklik, returneres til den seneste tilstand, når opgaven er udført.

Tryk Skift+F1 og peg på et kontrolelement for at lære mere om det pågældende kontrolelement.

Dialogen Indstillingers knapper

Ok

Gem ændringerne på siden og luk dialogen Indstillinger.

Annuller

Luk dialogen Indstillinger og kassér alle ændringer.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Advarselsikon

Nogle indstillinger kan ikke nulstilles, når de en gang er redigeret. Nulstil enten ændringerne manuelt eller klik på Annuller og åbn dialogen Indstillinger igen.