Genvejstaster for tegninger

Her følger en liste over genvejstaster, der gælder specifikt for tegningsdokumenter.

Du kan også bruge de generelle genvejstaster for LibreOffice.

Noteikon

Nogle af genvejstasterne kan være tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilgængelige i LibreOffice. Prøv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.


Funktionstaster for tegninger

Genvejstaster

Effekt

F2

Tilføj eller rediger tekst.

F3

Åbner gruppe til redigering af enkelte objekter.

+F3

Luk grupperedigering.

Skift+F3

Åbner dialogen Dupliker.

F4

Åbner dialogen Placering og størrelse.

F5

Åbner dialogen Navigatoren.

F7

Kontrollerer stavning.

+F7

Åbner dialogen Synonymordbogen.

F8

Rediger punkter til/fra.

+Skift+F8

Passer til ramme.

Åbner Typografi vindue.


Genvejstaster for tegninger

Genvejstaster

Effekt

Plus(+) tast

Forstørrer.

Minus(-) tast

Formindsker.

Gange(*)-tast (Numerisk tastatur)

Forstørrer til hele siden på skærmen.

Divisions(/)-tast (Numerisk tastatur)

Forstørrer på den aktuelle markering.

+Skift+G

Grupperer markerede objekter.

Skift++A

Ophæv gruppering af den valgte gruppe.

+Skift+K

Kombinerer markerede objekter.

+Skift+K

Fjerner kombinering af markerede objekter.

+Skift++

Placer forrest.

++

Flyt fremad.

+ -

Flyt baglæns.

+Skift+ -

Placer bagest.


Genvejstaster specifikt for tegninger

Genvejstaster

Effekt

Page Up

Skift til forrige side

Page Down

Skift til næste side

+Page Up

Skift til forrige lag

+Page Down

Skift til næste lag

Piletast

Flytter det valgte objekt i piletastens retning.

+piletast

Flytter sidevisningen i piletastens retning.

-klik mens du trækker et objekt. Bemærk: du skal først skal slå indstillingen Kopier ved flytning til i - LibreOffice Draw - Generelt for at kunne bruge denne genvejstast.

Opretter en kopi af et trukket objekt, når museknappen slippes.

+Enter med tastaturfokus (F6) på et tegneobjektikon i værktøjslinjen Funktioner

Indsætter et tegneobjekt på standardstørrelse i midten af den aktuelle visning.

Skift+F10

Åbner genvejsmenuen for det markerede objekt.

F2

Tilgår teksttilstand.

Enter

Tilgår teksttilstand, hvis et tekstobjekt er valgt.

+Enter

Tilgår teksttilstand, hvis et tekstobjekt er valgt. Hvis der ikke er tekstobjekter, eller hvis du har gennemløbet alle tekstobjekter på siden, vil en ny side blive indsat.

Tryk-tasten og træk med musen for at trække eller skifte størrelse på et objekt fra midten af objektet og udad.

+ klik på et objekt

Markerer objektet bag det aktuelt valgte objekt.

+Skift+klik på et objekt

Markerer objektet foran det aktuelt valgte objekt.

Skift-tasten mens du vælger et objekt

Tilføjer eller fjerner objekt fra markeringen.

Skift+træk mens et objekt bliver flyttet

Flytningen af det valgte objekt er begrænset til multipla af 45 grader.

Skift+træk mens du opretter eller ændrer størrelse på et objekt

Begrænser størrelsen for at bevare forholdet mellem sidernes længde.

Tab

Gennemløber objekterne på siden i den rækkefølge som de blev oprettet.

Skift+Tabulator

Gennemløber objekterne på siden i den omvendte rækkefølge af hvilken de blev oprettet.

Esc

Afslutter aktuel tilstand.


Navigere med tastaturet i Diassortering

Genvejstaster

Effekt

Home/End

Sætter fokus til det første/sidste dias.

Venstre/højre piletaster eller Page Up/Down

Sætter fokus til det næste/forrige dias.

Enter

Skift til normaltilstand med det aktuelle dias.