Diagramguide - Dataserie

På denne side af Diagramguiden kan du ændre kildeområdet for alle dataserier hver for sig, inklusiv deres etiketter. Du kan også ændre området for kategorierne. Du kan først vælge dataområdet på siden Dataområde og derefter fjerne unødvendige dataserier eller tilføje dataserier fra andre celler.

Tipikon

Hvis der ser ud til at være for mange indstillinger på denne side, kan du bare angive dataområdet på siden Diagramguide - Dataområde og springe denne side over.


For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Diagram....

Icon

Vælg Indsæt Diagram.

Dobbeltklik på et diagram og vælg derefter Formater - Dataområder


Denne dialog er kun tilgængelig for diagrammer baseret på en tabel fra Calc eller Writer.

Tryk Skift+F1 og peg på et kontrolelement for at lære mere om det pågældende kontrolelement.

Administrere dataserie

I rullelisten Dataserie ser du en liste med alle dataserier i det aktuelle diagram.

Redigering af dataserie

  1. Klik på et punkt på listen for at vise og redigere egenskaberne for det element.

    I rullelisten Dataområder ser du rollenavnene og celleområderne for dataseriekomponenterne.

  2. Klik på et element og rediger så indholdet i tekstfeltet nedenunder.

    Etiketten ved siden af tekstfeltet viser den aktuelt valgte rolle.

  3. Indtast området eller klik på Marker dataområde for at minimere dialogen og vælge området med musen.

    Hvis du ønsker et dataområde, der består af flere celleområder, som ikke er ved siden af hinanden, skal du indtaste det første område, manuelt tilføje et semikolon i slutningen af tekstfeltet og så indtaste de andre områder. Brug et semikolon som skilletegn mellem områder.

Området for en datarolle så som Y-værdier må ikke indeholde en etiketcelle.

Redigering af kategorier eller dataetiketter

Afhængigt af diagramtype vises teksterne på X-aksen eller som dataetiketter.